cz
en

Návody a videotutoriály

Zde naleznete online příručky a návody pro snadnější navigaci a rychlé hledání při řešení problémů.

 

Přechod na RT 2.4.0.11 a dopady na projekt


Mezi verzemi Merbon RT 2.2.0.5 a 2.4.0.11 došlo na platformě FreeRTOS k významným změnám v organizaci a správě paměti v runtimu. Přechod na nejnovější verzi je sice obecně doporučován a někdy je i z důvodů rozšíření instalace nebo organizačních důvodů nutný, upgrade projektu a přechod mezi verzemi však může ovlivnit chování některých vlastností runtimu.

Projektování a instalace MaR z hlediska bezpečnosti


Podívejme se na klasickou topologii řídicího systému z bezpečnostního hlediska a pojďme najít několik pravidel, podle nichž by řídicí systém měl být projektován a instalován tak, aby byl schopný úspěšného předání provozovateli z hlediska kyberbezpečnosti – a zároveň se dal komfortně a účinně provozovat a servisovat.

Programování a konfigurace MaR z hlediska bezpečnosti


Provozní praxe ukazuje, že ačkoli programovací nástroje a aplikace umožňují leckdy poměrně vysoký stupeň zabezpečení, jejich možnosti nejsou využívány - většinou z pohodlnosti nebo neznalosti, jak je správně nastavit. Zkusme se zamyslet nad následujícími tipy a tam, kde to dává smysl, je aktivně prosazovat.

BACnet - stručný úvod do základů


Protokol BACnet (Building Automation Control Network) není v systémech řízení budov žádným nováčkem. V sérii článků vás s ním postupně seznámíme a provedeme jeho využitím.

CHYBNÉ ZOBRAZOVÁNÍ DIAKRITIKY NA WEBU PLC A NEPŘÍSTUPNÝ BACNET SERVER


U některých PLC s OS Linux se po přehrání runtimu může stát, že webové stránky obsahují "rozsypané" znaky a není přístupný BACnet server. To je způsobeno chybějícím záznamem v konfiguračním skriptu.

Routování protokolu Modbus


Při projektování a oživování sériových sběrnic komunikujících po protokolu Modbus občas narazíme na situace, kdy by bylo výhodné přejít ze sériové linky na ethernetovou síť a data dále přenášet po ní.

PROTOKOL SSCP A SÉRIOVÁ LINKA


Občas se dostaneme do situace, kdy jediná možnost, jak propojit dvě nebo více podstanic mezi sebou či k centrále, je sériová linka – dvouvodičové vedení.

COUPLE – VAZBA MEZI HARDWAROVÝMI IO BODY


Při nasazení pokojových ovladačů UI011, regulátorů UC/FC…, ale i zařízení třetích stran integrovaných protokolem Modbus často narazíme na problém, jak elegantně a uspokojivě vyřešit zápis do proměnných, které jsou ovládány i místně – přes otočný knoflík, displej nebo jiný manuální prvek.

KOMUNIKAČNÍ PROTOKOL MODBUS


I když standard Modbus byl definován před více než 40 lety, protokol dodnes zajišťuje spolehlivou a rychlou komunikaci mezi programovatelnými automaty, čidly, termostaty, frekvenčními měniči a dalšími zařízeními. K přenosu dat může být využito buď rozhraní RS485, RS422, RS232 (Modbus RTU), nebo i TCP/IP protokol sítě Ethernet (Modbus TCP).

FUNKCE REGULÁTORU FCR013 PRO ŘÍZENÍ ŠESTICESTNÝCH VENTILŮ


U zařízení s fancoily se často používají výměníky střídavě pro vytápění i chlazení. V klasickém dvoutrubkovém zapojení s přepínáním (change-over) musí celá budova (nebo přinejmenším větev) pracovat s jedním typem energie – buď umí vytápět, nebo chladit.

ROZDÍLY MEZI HARDWAROVÝMI PLATFORMAMI S RUNTIME MERBON


Runtime, neboli program, který spouští aplikaci vytvořenou programátorem a tedy vykonává základní činnost PLC, může být implementován na různých hardwarových platformách.

Klimatizace a měření spotřeb


V následujícím textu se stručně seznámíme s principy sběru dat o spotřebách energie a ukážeme si, jak vypadá spolupráce mezi dodavatelem klimatizačního systému a dodavatelem systému měření a regulace.

Bezpečnostní certifikát SSL pro servery Merbon SCADA


Server IIS, na kterém je instalován Merbon SCADA server, by měl obsahovat bezpečnostní certifikát SSL. Jinak hrozí, že některé prohlížeče budou považovat web za nebezpečný a vydávat varovná hlášení, či dokonce zcela odmítnou stránky zobrazit.

Autokalibrace čidel CO2


Prostorová a kanálová čidla CO2 pro použití v systémech řízení budov jsou dnes prakticky bez výjimky osazena měřicími prvky, které pracují na principu NDIR (Nondispersive Infrared). Měří rozptyl infračerveného světla, ke kterému dochází na molekulách CO2 v měřicí komůrce. 

Příručka pro projektanty


Popis  technologie systému, zapojení modulů a podstanic, limity, konfigurace.

OŽIVOVÁNÍ INTEGRACE U VZT A KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK


Komunikačních standardů, které se v současnosti používají, je více. Každý z nich vyžaduje poněkud specifický přístup. Postup prací a nejčastější problémy si ukážeme na jednom z nejoblíbenějších protokolů, kterým je Modbus RTU (po sériové lince) nebo TCP (po síti Ethernet).

Výběr vizualizace pro řídicí systém


Nad každým řídicím systémem by měla být ovládací nadstavba, která poskytuje rychlý přehled o řízených procesech a pohodlné nastavování parametrů. Při jeho výběru bychom si měli především položit otázku, kdo bude se systémem pracovat.

Jak integrovat podstanice Merbon a SoftPLC mezi sebou


Výměnu dat mezi systémy SoftPLC a Merbon můžeme potřebovat z několika důvodů. Vše jsme vám popsali v tomto článku.

Jak integrovat hotelový systém do řídicího systému Domat


U regulace jednotlivých místností s proměnným obsazením, jako například v hotelu, se často setkáváme s požadavkem na odstavení pokoje v případě, že pokoj není dlouhodobě obsazen.

JAK PSÁT SÉRIOVÝ KOMUNIKAČNÍ DRIVER V MERBON RT


Programování v jazyce ST (strukturovaný text) nabízí autorům aplikací značnou flexibilitu. Jednou z často poptávaných vlastností je vývoj komunikačních driverů pro cizí systémy. Na následujícím příkladu si ukážeme, jak vypadá „zákaznický“ driver pro elektroměry Pozyton sEAB.

Jak psát efektivně software v Merbon IDE


Příprava aplikačního programu pro zařízení VVK by měla být efektivní nejen proto, abychom minimalizovali čas na ni potřebný. Jde i o to, maximálně využít možností hardwarových platforem, ale na druhou stranu nechat si určitou rezervu pro případné rozšiřování systému.

SPRÁVNÉ UMISŤOVÁNÍ ČIDEL V TECHNOLOGIÍCH


Připomeňme si několik základních pravidel pro montáž čidel: jsou to zásady jednoduché, avšak ne vždy dodržované – ať už z neznalosti, nebo jen proto, že si někdo chtěl zjednodušit práci.

Jak integrovat sběrnici KNX do systému Domat


Se sběrnicí KNX se setkáváme nejčastěji v rezidenčních objektech, jako jsou rodinné domy, ale i v kancelářských budovách u řízení osvětlení, žaluzií a případně klimatizace jednotlivých místností.

Jak integrovat periferie EnOcean do systému Domat


Periferie systémů řízení budov s technologií EnOcean jsou atraktivní zejména tím, že ke své funkci nepotřebují baterie. Využívají napájení pomocí solárních článků, piezoelektrických měničů a termoelektrických článků. V instalacích se využívají zejména tam, kde z instalačních, cenových nebo designových důvodů není možné k periferiím přivést kabeláž.

JAK NASTAVIT I/O MODUL S PLC V MÓDU PŘEVODNÍKU (CONVERTER MODE)


Vstupně-výstupní moduly (I/O moduly) musejí být při uvádění do provozu nakonfigurovány. Nastavuje se u nich především adresa na sběrnici Modbus a u některých typů dále typy a rozsahy měření pro analogové vstupy. Za normálních okolností se I/O moduly obvykle adresují a nastavují pomocí programu ModComTool a převodníku M080 nebo jiného převodníku USB či RS232 na RS485.

Řízení čtvrthodinového maxima


Cílem distributora elektrické energie je mít na straně zákazníků pokud možno konstantní odběr. Jedním z opatření, jak toho dosáhnout, je zamezit odběrovým špičkám u jednotlivých zákazníků.

Prostředí pro instalace


Aby instalované programy pracovaly správně, potřebují podporu operačního systému včetně případných rozšíření či knihoven. V následujícím textu jsou shrnuty základní podmínky pro úspěšnou instalaci a provozování programů a vývojových nástrojů, které se v systémech Domat využívají. 

Síťová bezpečnost u řídicích systémů


Systémy řízení budov, ale i dalších technologií, jako jsou například sítě tepelného hospodářství,  jsou z hlediska bezpečnosti značně podceňovány. Příčin je několik. Více si přečtěte v následujícím článku.

ZAŘÍZENÍ DOMAT S ROZHRANÍM ETHERNET A JEJICH KOMUNIKACE


Kromě níže uvedených čísel TCP a UDP portů mohou ještě některá zařízení podporovat non-IP protokoly pro detekci zařízení s neznámou IP adresou a její nastavení. Předpokládá se, že zařízení jsou od Internetu (nebo jiné nezabezpečené sítě) oddělena IP routerem, který jiné než TCP nebo UDP protokoly nepropouští.

Problémy u měření teplot pasivními čidly


Pasivní odporová čidla teploty jsou u zařízení TZB první volbou. Proti čidlům aktivním s napěťovým nebo proudovým výstupem nebo čidlům s digitálním výstupem (sběrnicí) jsou relativně levná a snadno se instalují, protože u nich nezáleží na polaritě vedení. Nasazení pasivních čidel však může přinášet některé problémy, jimž – a jejichž odstraňování – se budeme věnovat v následujícím textu.

PWM signál a práce s ním


Pomocí PWM signálu se přenáší relativní hodnota v rozsahu 0 až 100 %. Jedná se tedy o jakési velice rychlé „blikání“ s proměnnou délkou bliknutí a konstantní frekvencí. PWM signál se používá v radiotechnice pro modulaci sdělovacího signálu, v  elektrotechnice pro výkonové řízení motorů, stmívačů a dalších silových prvků.

Konfigurace a nahrání programu IPLC510


Postup konfigurace a nahrání najdete v tomto článku.

Jak se domluvit s technickou podporou


Řádně pracující oddělení technické podpory neboli supportu je nezbytnou součástí každé firmy, která chce nabízet jakoukoli technologii. V následujícím textu se podíváme na to, jak funguje technická podpora Domat Control System a jak byste měli postupovat, abyste z ní vytěžili co nejvíce.