cz
en

Dodávky na klíč

Komplexní řešení a dodávky na klíč v oboru řídicích systémů a měření a regulace pro koncové klienty – investory, developery, stavební dodavatele apod.

Domat Control System disponuje zkušeným týmem v oboru dodávek řídicích systémů na klíč. Pokrýváme dodávku od řízení a koordinace prací přes projektování a tvorbu software po dodávku rozvaděčů a montážní práce, oživení systému a uvedení do provozu.

U akcí na klíč je výhodné, když dodavatel systému měření a regulace a systému řízení budovy zároveň zastřeší instalaci kabelů, dodávky rozvaděčů s výstrojí i připojovací práce. Může tak lépe ovlivnit postupy prací a dílčí termíny předání a má kontrolu nad koordinací projektu. To je důležité především tam, kde během stavby dochází ke změnám v zadání a tedy i v projektové dokumentaci: nestane se, že by jednotlivé profese pracovaly každá s jinou verzí. Naše společnost dodává také rozvaděče silnoproudé i slaboproudé včetně montážních prací, osazení periferií, oživení a uvedení do provozu. Revizní zpráva garantuje bezpečné a spolehlivé zařízení.

Při tvorbě aplikačního softwaru naši technici dodržují funkční i grafické standardy, takže uživatelská rozhraní jsou srozumitelná a snadno ovladatelná, čímž se snižují nároky na školení obsluhy. Tvorba aplikačního software začíná kontrolou projektové dokumentace a končí provedením komplexních zkoušek systému a zaškolením obsluhy. Po celou dobu se naši technici snaží být v kontaktu s budoucím provozovatelem systému a přizpůsobují aplikační software jeho představám.