cz
en

Dodávky na klíč

Komplexní řešení a dodávky na klíč v oboru řídicích systémů a měření a regulace pro koncové klienty – investory, developery, stavební dodavatele apod.

Domat Control System disponuje zkušeným týmem v oboru dodávek řídicích systémů na klíč. Pokrýváme dodávku od řízení a koordinace prací přes projektování a tvorbu software po dodávku rozvaděčů a montážní práce, oživení systému a uvedení do provozu.

U akcí na klíč je výhodné, když dodavatel systému měření a regulace a systému řízení budovy zároveň zastřeší instalaci kabelů, dodávky rozvaděčů s výstrojí i připojovací práce. Může tak lépe ovlivnit postupy prací a dílčí termíny předání a má kontrolu nad koordinací projektu. To je důležité především tam, kde během stavby dochází ke změnám v zadání a tedy i v projektové dokumentaci: nestane se, že by jednotlivé profese pracovaly každá s jinou verzí. Naše společnost dodává také rozvaděče silnoproudé i slaboproudé včetně montážních prací, osazení periferií, oživení a uvedení do provozu. Revizní zpráva garantuje bezpečné a spolehlivé zařízení.

Při tvorbě aplikačního softwaru naši technici dodržují funkční i grafické standardy, takže uživatelská rozhraní jsou srozumitelná a snadno ovladatelná, čímž se snižují nároky na školení obsluhy. Tvorba aplikačního software začíná kontrolou projektové dokumentace a končí provedením komplexních zkoušek systému a zaškolením obsluhy. Po celou dobu se naši technici snaží být v kontaktu s budoucím provozovatelem systému a přizpůsobují aplikační software jeho představám.

Standardy pro uživatelskou grafiku SCADA - obsluha zařízení VVK

Veškeré níže popsané funkce jsou dostupné v závislosti na nastavení uživatelských práv. Všichni uživatelé tedy nemusejí mít přístup ke všem funkcím. Při dotazech kontaktujte administrátora systému.

Uživatelské prostředí SCADA se skládá z těchto náhledů:

  • tabulka s datovými body - zde jsou v tabulkové formě všechny použité proměnné, řazené do stromu podle technologických celků a zařízení. Z tabulky je možné datové body číst, případně nastavovat, a označovat pro zobrazení v grafu;
  • grafické průběhy hodnot v čase (historie, trendy). Jakékoli proměnné z tabulky nebo schémat lze označit a pokud jsou vzorkovány, přivést do grafu. K dispozici je několik typů grafů - liniový, sloupcový, kobercový, modulo, rozdílový;
  • schémata s "živými" hodnotami - počet a obsah schémat vychází z technologických schémat, jak jsou v projektu MaR. Vizualizovány jsou všechny vstupy a výstupy systému a některé interní proměnné, jako požadované hodnoty, časové programy, alarmové body, parametry ekvitermích křivek atd. Schémata i tabulka slouží k běžné provozní obsluze a obsahují proměnné, které jsou obvykle k dispozici i na místních obslužných rozhraních jako je textový nebo grafický terminál, LCD displej atd. Systém SCADA neslouží jako servisní nástroj pro technika MaR, např. neumožňuje manuální přeřízení výstupů (čerpadel, ventilátorů, ventilů atd.), protože tyto úkony by mohly mít vliv na energetickou účinnost nebo provozní bezpečnost zařízení a osob.

Podrobnější popis všech (i standardně neimplementovaných) funkcí vizualizace naleznete ZDE. Na požádání je možné vizualizaci dále upravovat v rámci víceprací.

 

Demoverzi jako ukázku našich řešení naleznete ZDE.