cz
en

Návrhy řídicích systémů

Zejména pro investory, kterým záleží na ekonomickém provozu technologií, připravujeme celkové koncepce řídicích systémů.

Nejdříve navrhneme v souladu s přáním investora optimální subsystémy pro řízení dílčích technologií, jako je například v budovách osvětlení, žaluzie, přístupové a rezervační systémy, protipožární systém, zabezpečovací systém atd. Pak vše vhodně propojíme se systémem měření a regulace, který je přes dispečerské pracoviště s vizualizačním softwarem završen manažerským systémem nebo rozhraním pro facility management.

Naši zákazníci vyžadují především koordinaci systémů řízení osvětlení, zabezpečovacích a protipožárních systémů, technologií přípravy dalších médií (tlakové plyny, vodní hospodářství), měření spotřeb energií atd. Data se zaznamenávají v databázích, odkud je lze přes otevřená rozhraní vyčítat pro další zpracování (například ve fakturačních systémech).