cz
en

Prostředí pro instalace

Aby instalované programy pracovaly správně, potřebují podporu operačního systému včetně případných rozšíření či knihoven. V následujícím textu jsou shrnuty základní podmínky pro úspěšnou instalaci a provozování programů a vývojových nástrojů, které se v systémech Domat využívají.

Pro další dotazy kontaktujte technickou podporu.

RcWare SoftPLC

  • SoftPLC IDE, SoftPLC runtime, HMI editor a další pomocné programy.
  • Operační systémy: MS Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, bez problémů.

SoftPLC OPC server

  • Pro Windows XP musí být instalovány OPC Core Components V2.
  • Pro Windows Vista, 7, 8, 10 x64 musí být instalovány OPC Core Components V3.

RcWare Vision

Operační systémy: MS Windows 2000, XP, Server 2008, Windows 11

  • Verze hotfixu pro Microsoft .NET 1.1, nutný Microsoft .NET 1.1.

Operační systémy: MS Windows 7, 8, 8.1, 10, Server 2012

  • Verze hotfixu pro Microsoft .NET 4, nutný Microsoft .NET 4 nebo 4.5.
  • Program je nutné instalovat do jiného adresáře než C:\Program Files…, tedy např. do C:\RcWare, C:\Apps\RcWare apod. (v programovém adresáři nemá program práva na zápis a nemůže ukládat konfiguraci, historii atd.).
  • Je možné, že při spouštění projektů z prostředí .NET1.1 dojde k chybám alarmových skriptů, ty je nutné opravit tak, aby používaly funkce .NET4.

Merbon DB a Datapump

  • Operační systémy: MS Windows 7, 8, 8.1, 10, Server 2012.
  • Nutný Microsoft .NET 4.5.

Merbon SCADA server

Operační systémy: Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022.

Pokud používáte virtuální operační systém, podporovanými virtualizačními nástroji jsou Hyper-V a VMware. U ostatních nástrojů se můžou projevovat problémy s licencováním služby. Licence se vytváří s použitím HW obtisku a při změnách konfigurace virtuálního PC může docházet ke ztrátě zalicencování služby. V konfiguraci virtuálního OS nastavte pevnou MAC adresu, snížíte tím pravděpodobnost ztráty zalicencování.

Další komponenty: .NET CORE SDK verze 2.1.301, .NET Framework 4.7.2 a novější, Microsoft Visual C++ redistributable package verze 2012, Microsoft Visual C++ redistributable package verze 2015 Universal C runtime update.