cz
en

Chybné zobrazování diakritiky na webu PLC a nepřístupný BACnet server

U některých PLC s OS Linux se po přehrání runtimu může stát, že webové stránky obsahují "rozsypané" znaky a není přístupný BACnet server. To je způsobeno chybějícím záznamem v konfiguračním skriptu. Problémy lze snadno opravit, a to takto: Je nutné doplnit znakovou sadu UTF-8 v Linuxu přehráním souboru nginx.conf a ve firewallu povolit přístup na UDP port 47808.

  • V programu WinSCP vyberte protokol SCP.
  • Do kolonky hostitel zadejte IP adresu PLC, port 22, uživatelské jméno root a heslo "code" ze štítku PLC (viz níže); v případě, že na štítku PLC není kód uveden, zadejte shark a poslední čtyři čísla ze sériového čísla, např. shark2566).
  • Zadejte "OK" a potvrďte autentizaci.
  • V adresáři etc/nginx nahraďte existující soubor nginx.conf novým souborem.
  • V adresáři etc/firewall nahraďte existující soubor eth0fw.rules novým souborem.
  • Počkejte, až se soubory zkopírují (průběh je zobrazen v dolním panelu WinSCP).

Po restartu PLC se bude znaková sada UTF-8 zobrazovat správně a BACnet server bude funkční. Omlouváme se za způsobené komplikace.

Heslo do linuxových PLC (IPLC500, IPLC510, MXPLC-L, mark…) se původně tvořilo jako „sharkXXXX“, kde XXXX bylo poslední čtyřčíslí sériového čísla. Nyní je heslo pětimístné číslo, uvedené na štítku jako „code:“. Podstanice, kterých se změna týká, poznáte podle položky „code“ na štítku, viz obr.. Uživatel zůstává root.

Soubory ke stažení

velikost KB
velikost 3 KB