cz
en

Software

Aktuální software - Merbon IDE, Merbon SCADA, Merbon Visual, RcWare SoftPLC, RcWare Vision a další.

Nové vývojové prostředí pro regulaci a řízení technologických procesů podstanic řady mark. Programovat lze jak pomocí funkčních bloků tak pomocí strukturovaného textu. Skládá se z IDE – nástroje pro tvorbu programu, WinRT – runtimu pro testování programu na počítači a HMI editoru – programu pro tvorbu LCD menu a webových stránek.

Více info

 

Merbon SCADA je nový vizualizační systém, který slouží pro přístup k datům v podobě tabulek, schémat s aktuálními hodnotami, grafů, alarmových a událostních přehledů a dalších informací. Aplikace je rozdělena na serverovou část a klientské stanice.

Více info

 

Aplikace Merbon Visual pro vizualizaci uživatelského rozhraní na dotykový ovládací terminál HT200, mobilní aplikaci (pro Android i iOS) a průmyslový počítač iPC. Aplikace je plně kompatibilní s PLC s Merbon RT i SoftPLC RT.

Více info

 

Instalační balíček obsahuje Merbon Technological Schemes sadu ikon se symboly objektů pro větrání, vytápění a klimatizaci. Licenční ujednání umožňuje jejich použití ve všech programech řady Merbon.

Více info

 

Příklad projektu Merbon

Příklad projektu Merbon obsahuje technologická schémata, zapojovací schémata rozvaděčů, projekty Merbon IDE pro dvě podstanice a projekt Merbon SCADA (resp. zdroj v RcWare Vision) včetně grafiky. Projekt má ukázat jedno z možných řešení, jak přistupovat k tvorbě aplikačního softwaru pro podstanice mark… a grafiky pro Merbon SCADA. V tomto případě byl zvolen jazyk funkčních bloků (FUPLA), jazyk dobře čitelný a pro tento příklad velmi vhodný.

Projekt vznikl jako odpověď na časté žádosti o ukázkové projekty a má ilustrovat některé typické postupy a kroky a sloužit jako inspirace. Soubor není volně ke stažení jako ostatní programy a dokumenty. Napište si o něj prosím na support@domat.cz.

 

Sada programů pro regulaci a řízení technologických procesů, typicky pro použití v systémech větrání, vytápění a klimatizace. Skládá se z IDE, RT, HMI, WebPanelu, HMI Editoru, OPC serveru, Modbus serveru a programu HW info.

Více info

 

Vizualizační systém s bohatými možnostmi integrace. Původně byl vyvinut pro vytváření monitorovacích systémů, které integrovaly různé technologie pomocí telemetrických sítí, v nichž komunikovaly různé regulační a řídicí systémy po místních sběrnicích.

Více info

 


Příklady SoftPLC projektů


Příklady SoftPLC projektů od jednoduché integrace pokojového ovladače až po kompletní software.