cz
en

Zobrazovací terminály

Dotykový terminál HT300 představuje elegantní a přehledný způsob, jak ovládat programovatelné podstanice s runtimem SoftPLC či Domat.

HT300 – terminál obsluhy s dotykovým displejem

HT300 je nástupce terminálu HT200. Přináší vyšší výkon a výběr ze 3 velikostí LCD panelu 7“, 10“ a 15“. Displej zobrazuje stromovou strukturu menu, která se vytváří pro displeje podstanic, v aplikaci Merbon Visual, nebo grafická schémata zařízení s aktuálními hodnotami v panelech, tvořených jako webové stránky pro web servery podstanic. Aplikační inženýři proto nemusejí instalovat a učit se nové programy, jeden HMI projekt slouží jak pro místní ovládání na displeji PLC nebo webový přístup, tak pro vzdálený přístup pomocí terminálu HT300.
HT300 může komunikovat s až 10 podstanicemi po jednom komunikačním protokolu, tedy buď SoftPLC Link pro podstanice SoftPLC, nebo SSCP pro podstanice s Domat Runtime. Díky síťové komunikaci zabezpečeným protokolem není problém zobrazovat data z PLC instalovaných na různých lokalitách a propojených přes síť Internet.

Terminál se instaluje do dveří rozvaděče pomocí přiložených úchytek a vyžaduje napájení 24 V ss. S podstanicemi komunikuje pomocí rozhraní Ethernet. IP adresa a další parametry se nastavují jednoduše přes webové rozhraní HT300. Web slouží i jako jedna z možností, jak nahrát či aktualizovat definiční soubor pro menu či grafické panely.

Ovládání pomocí dotykového displeje je intuitivní a vychází z postupů, osvědčených při návrzích mobilních aplikací. Software je navíc zdarma dostupný v podobě aplikace Domat Visual, kterou lze stáhnout na Google Play a App Store. Tím se možnosti ovládání rozšiřují na jakákoliv mobilní zařízení s operačními systémy iOS a Android.

Díky otevřenému OS Linux a příznivé ceně je možné HT300 využít i bez aplikace pro PLC Domat - jako OEM ovládací panel pro cizí systémy.