cz
en

Provozování serverových aplikací

V dnešní době jsou již téměř všechny aplikace online. Pokud potřebujete aplikaci, se kterou bude pracovat více uživatelů současně a to klidně i z různých míst, pak potřebujete právě serverovou aplikaci.

Virtuální dispečinky

Virtuální dispečink má oproti klasické pracovní stanici řadu výhod: díky webovému přístupu je dostupný odkudkoli, je u něj zaručena fyzická bezpečnost i zálohování dat, není třeba pro něj budovat vyhrazené pracoviště s příslušnou komunikační infrastrukturou a jeho funkce i aktualizace podléhají jasným pravidlům. Domat nabízí virtuální dispečinky, hostované v renomovaných datových centrech (například MasterDC), především pro rozsáhlejší instalace a větší počty datových bodů – nebo například tam, kde je nutná vysoká mobilita dispečerů včetně pohotovostí z domova.

Databáze pro sběr historických dat

Data, která nejsou spolehlivě uložena a rychle dostupná, jako by nebyla. Database, databáze orientovaná na rychlé a efektivní ukládání řad dat, tyto požadavky zaručuje. Databáze dokáže i importovat stará historická data z jiných systémů, takže je možné sledovat hodnoty v dlouhém období. To je nutné zejména pro vyhodnocování energeticky úsporných opatření. Neméně důležité je pravidelné zálohování projektů z podstanic i grafických stanic, aby bylo možné technologie rychle a efektivně servisovat. K tomu slouží software pro projektový management, který umožňuje verzování a rychlé dohledání všech dat o projektu.

Energetický a manažerský portál Contport

Contport je serverová aplikace pro energetickou analýzu a správu budov a průmyslových zařízení. Webový dispečink obsahuje servisní help-desk s tiketovacím systémem pro hlášení a sledování servisních zásahů, modul pro sběr online dat pro vyhodnocování energetické účinnosti, a modul pro reporting. ContPort byl navržen pro servisní a správcovské firmy a pro investory spravující více technologií – pro uživatele, kteří chtějí mít souhrnný přehled o nákladech a účinnosti.