cz
en

Politika systému kvality a ŽP

Politika Integrovaného systému kvality a životního prostředí.

Tradice naší firmy sahá do roku 2004. V současnosti máme stovky spokojených zákazníků, kteří využívají naše řešení v tisících instalací po Evropě i v zámoří. Jsme dynamickou společností, naším cílem je to, aby naši zákazníci měli systém, který jim usnadní práci, ušetří čas a zlepší jejich konkurenceschopnost. Chceme, aby naše produkty a služby byly na špičkové technické a technologické úrovni. Pro zákazníka chceme být stabilním partnerem, který poskytuje dlouhodobé profesionální zázemí, pro naše pracovníky jistotu, stabilitu a přístup k nejnovějším znalostem a dovednostem. Naše společnost má dlouhodobě stabilizované interní procesy a certifikace IS je pro naše klienty a další partnery toho důkazem. Zavazujeme se k neustálému zlepšování systému managementu IS a dodržování jeho požadavků a všech zákonných a dalších požadavků.

Základní filozofií naší společnosti v oblasti životního prostředí  je následující motto:
Jsme nedílnou součástí společnosti a uvědomujeme si, jak spolupůsobíme na naše okolí. Myslíme si, že i malý vliv na životní prostředí má svůj zásadní význam.

Naše společnost poskytuje komplexní řešení pro řízení inteligentních budov, jejich energetické efektivity, správu dat a integraci informací z ostatních infrastrukturních systémů budovy. Firemní tým má dlouholeté zkušenosti z oboru vytápění, klimatizace a energetické bilance budov – know-how je nedílnou součástí poskytovaných služeb a snažíme se profilovat i jako nositel osvěty v oboru, a to aktivní účastí na odborných konferencích a školeních.

Zavazujeme se k neustálému zlepšování životního prostředí a prevenci znečištění, snižování energetické náročnosti. Tento závazek zahrnuje poskytování nezbytných zdrojů a informací. Zavazujeme se k souladu s právními a jinými předpisy a požadavky.

Jsme držeteli certifikací ISO 9001, 14001 a 27001.