cz
en

Jak integrovat sběrnici KNX do systému Domat

Se sběrnicí KNX se setkáváme nejčastěji v rezidenčních objektech, jako jsou rodinné domy, ale i v kancelářských budovách u řízení osvětlení, žaluzií a případně klimatizace jednotlivých místností. Pokud je v budově instalován řídicí systém pro větrání, vytápění a klimatizaci, případně další technologie, někdy je žádoucí zobrazovat data na společné vizualizaci nebo dokonce systémy propojit na automatizační úrovni.

Jedním z rozhraní je převodník IntesisBox IN701KNX1000000 (nebo starší verze IBOX-MBS-KNX-100), který dokáže integrovat až 100 proměnných ze sběrnice KNX a poskytnout je v podobě Modbusové tabulky. Další verze nabízejí 500 a 3000 datových bodů. Od projektanta KNX potřebuje technik měření a regulace seznam proměnných, které mají být integrovány, s jejich KNX adresami a datovými typy, např.:

  • teplota místnost 112, 0/1/0, float 16bit,
  • vypínač místnost 101, 0/0/1, 1bit,
  • světlo místnost 107, 0/0/2, 1bit, atd.

Při volbě mezi Modbus TCP a Modbus RTU musíme zvážit požadovanou dobu odezvy, možnosti PLC a počet datových bodů. Obecně platí, že Modbus TCP má vyšší propustnost a proto je vhodnější pro rozsáhlejší instalace.

Topologii s Modbus RTU zase nasadíme u menších akcí nebo u PLC, která nemají možnost komunikace Modbus TCP.

Konfigurace převodníku IntesisBox pomocí softwaru LinkBoxMB (dodáván zdarma s převodníkem) je poměrně jednoduchá a spočívá jednak v nastavení parametrů převodníku (IP adresa a další parametry sítě, pokud se komunikuje přes Modbus TCP, parametry komunikační linky RS232 nebo RS485, pokud se komunikuje přes sériové rozhraní), adresy převodníku na sběrnici KNX a několika dalších parametrů, a samozřejmě v definici Modbusové tabulky s adresami a vlastnostmi proměnných na sběrnici KNX, které odpovídají jednotlivým Modbusovým registrům.

U tabulky proměnných se pro každý registr definuje typ hodnoty KNX (EIS), její adresa, práva ke čtení či zápisu na KNX, formát, číslo registru Modbus, u bitových hodnot číslo bitu pro přístup bitově orientovanými Modbusovými funkcemi a práva pro čtení a zápis na Modbusu.

Po nahrání konfigurace („projektu“) do převodníku je navázání komunikace přes Modbus otázkou několika vteřin. Doporučujeme nejdříve vyzkoušet komunikaci pomocí obecného Modbus klienta (např. programu ModComTool) a teprve pak definovat proměnné v projektu Merbon IDE.

Komunikace v ModComToolu pro výše uvedenou konfiguraci vypadá takto:
U teploty v registru 2 vidíme, že hodnota 22 °C je násobena 10, abychom získali jedno desetinné místo (Modbus přenáší pouze celá čísla). Podle toho je nutné nastavit vstupní lineární transformaci („Kx + Q“) v Merbon IDE.

Integrace sběrnice KNX usnadňuje vazby mezi primární regulací (topení, VZT, příprava energií) a spotřebiči (zóny, místnosti) a zároveň umožňuje vizualizaci KNX proměnných a záznam jejich historie, případně zasílání alarmových hlášení.