cz
en

Certifikáty a ocenění

Certifikace ISO 27001, 14001, 9001 a další ocenění.

Certifikace

ČSN EN ISO/IEC 27001:2014

Zavedení standard pro systém řízení informační bezpečnosti v organizaci. Zahrnuje veškerá aktiva od dat, přes papírové dokumenty, informační a komunikační technologie, rozvoj kvalifikace zaměstnanců a technickou ochranu proti počítačovým podvodům.

Certifikace

ČSN EN ISO 9001:2016

Zavedení systému řízení kvality pro vývoj, výrobu a distribuci systémů pro měření, řízení a regulaci větrání, vytápění, klimatizaci, energetických systémů a soustav a dalších technologických celků.

Certifikace

ČSN EN ISO 14001:2016

Zavedení a používání systému environmentálního managementu pro vývoj, výrobu a distribuci systémů pro měření a regulaci větrání, vytápění, klimatizace, energetických systémů, soustav a dalších technologických celků.

Čestné uznání za exponát – Aquatherm 2012

Na veletrhu Aquatherm 2012 získal Čestné uznání komunikátor pro sběr dat z měřičů M007 a portál pro vyhodnocování naměřených dat ContPort. Tyto produkty tvoří systém pro centrální vyhodnocování dat o spotřebách energie (z měřičů M-Bus nebo impulsních) a parametrech prostředí (teploty v objektu, venkovní teploty, atd..).

Čestné uznání za exponát – Aquatherm 2006, ForArch 2006

Volně programovatelný webový regulátor IPLC a programovací software SoftPLC obdržel Čestné uznání za nejlepší exponát v konkurenci takřka 50 přihlášených produktů.Ve stejném roce jsme na veletrhu ForArch ve spolupráci se společností ATAX s.r.o., která vystavovala aplikaci s naším řídícím systémem, získali čestné uznání v soutěži Grand Prix za systém pro řízení tepelných čerpadel – řídicí stanice IPCT.1 s I/O moduly.