cz
en

Projekce a inženýrská činnost

Projekt skutečného provedení je součástí předávací dokumentace a slouží zákazníkovi jako pracovní dokumentace pro servis a údržbu.

Projektová dokumentace má několik úrovní: od projektu pro stavební povolení, na jehož základě obvykle vzniká cenová nabídka, přes realizační projekt s dílenskými výkresy rozvaděčů, až po finální verzi projektu skutečného provedení, kde jsou zaneseny všechny úpravy a změny, k nimž během montáží a oživování došlo. 

Naši projektanti jsou pravidelně školeni a tak mají všechny informace potřebné k tomu, aby systém řízení budovy navrhli technicky správně, v optimální konfiguraci a s využitím nejnovějších komponent. Projektanti jsou schopni komunikovat i v anglickém a německém jazyce, což je nutnou podmínkou pro pružnou realizaci mezinárodních akcí nebo akcí se zahraničním investorem. Před zahájením prací probíhají upřesňující konzultace, čímž je zajištěno, že projekt je přesně podle potřeb zákazníka a nejsou nutné nákladné a časově náročné vícepráce.

V některých případech odběratel vyžaduje pro komplexnější dodávky technologických celků jediného partnera. Zde poskytujeme obchodní i technickou koordinaci a tak zajistíme, že vazby mezi jednotlivými celky a profesemi budou probíhat podle časových harmonogramů, s předpokládaným rozpočtem a technicky správně.