cz
en

Konfigurace a nahrání programu IPLC510

Nainstalujte a spusťte WinSCP, program, který komunikuje pomocí protokolu SCP. Instalátor najdete například zde.

Výchozí IP adresa podstanice IPLC510 je 192.168.1.10.

Nezapomeňte zkontrolovat, že váš počítač je ve stejné síti a na adresu IPLC lze pingnout. Pro připojení pomocí kříženého ethernetového kabelu (tedy pokud není DHCP) musí být na PC nastavena také pevná IP adresa.

Doporučené nastavení je:
IP adresa : 192.168.1.44
Maska podsítě : 255.255.255.0

V okně WinSCP vytvořte nové připojení:
Výchozí jméno uživatele je „root“.

SCP uživatel/heslo: root/„code“, kde defaultní heslo („code“) je napsáno na boku zařízení na štítku.

Do S/N 136558:
SCP uživatel / heslo: root / sharkXXXX, kde XXXX jsou poslední 4 číslice sériového čísla (viz štítek na boku).
Po změně adresy si novou IP adresu poznamenejte!
Použitý protokol je SCP.

Program může zobrazit varování před neznámým klíčem, který není v registru. Přidejte klíč do registru a pokračujte dále.

Pro konfiguraci IPLC se používá terminálový program, např. PuTTY.

Spustitelný soubor putty.exe (ke stažení např. na zde) musí být umístěn v C:\Program Files (x86)\PuTTY\putty.exe – pak můžete PuTTY spouštět přímo z lišty s nástroji v programu WinSCP, nebo v menu Commands/Open in PuTTY.

Samozřejmě PuTTY lze spouštět i samostatně.
Zastavte aktuální SoftPLC projekt stiskem klávesy „4“.

Přepněte do hlavního menu WinSCP.Zkopírujte adresář SoftPLC projektu do adresáře /var/SoftPLCProjects na IPLC. V adresáři může být více projektů, i když se pak pro spouštění vybírá pouze jeden z nich.

Doporučuje se kopírovat celý adresář (Solution), i když pro běh projektu je podstatný pouze adresář se souborem .splcproj.

Přepněte do terminálového okna PuTTY a stiskněte „1“ pro vstup do menu konfigurace systému.

Zde lze nastavit IP adresu a další síťové parametry IPLC. Stiskem „3“ se přepneme do menu nastavení sítě.
Vybereme jednu z možností, např. „4“ pro manuální nastavení IP konfigurace.

Zadejte všechna síťová nastavení a potvrzujte je „a“ nebo „y“. Nastavení n obrázku níže jsou pouze příkladem, v případě pochyb konzultujte IT oddělení.
Stisknutím „r“ restartujete síťové rozhraní. Možná bude třeba změnit i nastavení Vašeho počítače, aby bylo možné se s IPLC opět spojit.

Stisknutím „c“ opustíte menu pro nastavení sítě.

Stisknutím „q“ opustíte menu pro konfiguraci systému.

Před spuštěním procesu runtime je třeba nastavit základní parametry, cestu k projektu atd. Tato nastavení jsou v konfiguračním souboru /var/opt/rcware/WinServiceRT/soft_plc.config  a lze je nastavovat i ručně, doporučuje se ovšem používat nastavení v dialogu v PuTTY.

Stisknutím „2“ konfigurujeme SoftPLC runtime.
Jméno projektu musí být zadáno přesně včetně velkých a malých písmen.

Po skončení konfigurace SoftPLC stiskněte „3“ v Login menu, tím se spustí runtime.
IPLC je nyní připraveno pro připojení z IDE nebo jiného klienta přes TCP port 12345 (Remote Connection).