cz
en

Zakázkový vývoj produktů

Na naši společnost se můžete obrátit i v případě, že potřebujete SW a HW zařízení na míru přesně podle vašich potřeb.

Při vývoji hardwarových i softwarových produktů se snažíme definovat jejich vlastnosti tak, aby výrobek funkčně pokryl co největší část trhu. Proti tomu stojí snaha o minimalizaci ceny, snadnou obsluhu či nastavení a co nejkratší doba do uvedení na trh. Proto někdy vznikají tzv. zákaznické varianty (též OEM, Original Equipment Manufacturer), které vycházejí ze standardního produktu a jsou upraveny tak, aby splňovaly maximální poměr výkon / cena, nebo nabídly některé speciální funkce, které nejsou obecně potřebné, ale pro určitou aplikaci jsou klíčovou vlastností výrobku.

Příkladem zákaznické modifikace je úprava převodníku Modbus TCP – DALI, R091. Zákazník, švýcarská firma Spline AG, využívá R091 pro řízení osvětlení v rezidenčních budovách. Požadované změny byly trojího druhu:

Vzhled, balení

 • Jiná barva krabičky – místo transparentní červené matná šedá
 • Logo firmy a grafika na hlavním panelu
 • Grafická úprava štítků u svorek
 • Na hlavním panelu samolepka s MAC adresou (podle ní je zařízení identifikováno při uvádění do provozu)
 • Dodávka souboru (Excel) se seznamem MAC adres pro snadný import do obslužného softwaru zákazníka
 • Grafická úprava štítku na boční straně přístroje

Hardwarové úpravy

 • Zrušena možnost napájení přes PoE, nyní pouze 24 V st/ss
 • Indikační LED přesunuty na hlavní panel
 • Na hlavním panelu tlačítka Central ON a Central OFF

Softwarové úpravy

 • Výchozí nastavení sítě je DHCP
 • Možnost zaheslovat interní webový server volně definovaným heslem
 • Konfigurační web designu společnosti Spline

Zákazník instaluje zařízení do domovních rozvodnic. Tlačítka Central ON a Central OFF, dostupná na hlavním panelu, fungují stejně jako přepínač „BC 1/0“, tedy při stisknutí vysílají na sběrnici DALI centrální povel pro zapnutí nebo vypnutí všech světel. Slouží pro testovací účely a nouzové ovládání.

Systém umožňuje pružnější instalaci i výměnu převodníků v případě poruchy: převodníky není nutné předem adresovat, dostávají adresy z DHCP serveru a vazba na řídicí systém se nastavuje centrálně v obslužném softwaru. Možnost ochrany přístupu na web heslem sjednotila servisní přístup s dalšími rozhraními, která jsou v instalacích nasazována.

První požadavek na OEM provedení vznikl v listopadu 2020, kdy Spline AG získala větší zakázku a mohla objednat minimální počet kusů, který dával pro OEM provedení smysl. Minimální počet kusů se pohybuje u tohoto typu zařízení mezi 50 – 100 ks, přesný počet záleží na rozsahu úprav a na přípustném navýšení ceny.

Do poloviny prosince byly vyjasněny obchodní i technické otázky a odsouhlaseno zadání. Vývoj až k plně funkčnímu a otestovanému výrobku včetně dokumentace zabral v tomto případě necelé 4 měsíce. Začátkem května 2021 tedy do švýcarského Thalwilu putovala první zásilka OEM provedení převodníků R091 pod názvem Dim-DALI.

Pro každou firmu jsou dodávky OEM přístrojů významným posilováním obchodních vztahů se zákazníky. Vývoj podle požadavků zákazníka pro nás navíc představuje velmi cennou zpětnou vazbu pro oddělení obchodní, vývoje i technické podpory. OEM zakázku ale vnímáme zejména jako projev důvěry, kdy zákazník svou obchodní značku, mnohdy nejcennější aktivum firmy, neváhá použít na zařízení, které vzniklo mimo jeho přímou kontrolu.