cz
en

I/O moduly a převodníky

Vstupní a výstupní moduly Domat Control System představují standardizované rozhraní mezi řídicím systémem a technologií.

Lze je využít jak pro řízení a regulaci, tak pro sběr dat v měřicích systémech. V sortimentu jsou standardní moduly (4/8 DO, 8 DI, 8 AI, 8 AO, čítače) i kompaktní moduly se skladbou I/O optimální pro zařízení VVK. V této úrovni se také integrují regulátory jednotlivých místností.

Vstupně-výstupní moduly a periferie se připojují přes oddělovací převodníky na sériové porty. Vstupně-výstupní moduly jsou napájeny širokým rozsahem napětí 10-30 V ss nebo 12-24 V st. Vstupy a výstupy, napájení a komunikace jsou vzájemně galvanicky odděleny, takže při poškození jednoho modulu na sběrnici jsou ostatní moduly chráněny. Každý modul má adresu, která se nastavuje konfiguračním programem. V programu se také u analogových vstupů zadává měřicí rozsah: vstupy jsou aktivní (0..10 V) nebo pasivní s možností připojení všech běžných typů teplotních čidel. Pro zvláštní charakteristiky čidel je možné zadat u každého vstupu v programu SoftPLC nebo Domat IDE zvláštní linearizační křivku.

Digitální výstupy osazené relé mohou přímo spínat napětí 230 V st, takže u menších spotřebičů nebo vazeb na silnoproud není třeba osazovat oddělovací relé. Stavy digitálních výstupů a vstupů jsou indikovány LED diodami.

Moduly komunikují po sběrnici RS485 protokolem Modbus RTU s nastavitelnou komunikační rychlostí. Otevřený protokol umožňuje jejich nasazení i v systémech jiných výrobců. Naopak do procesní stanice je možné přímo zaintegrovat technologie, které používají tento protokol, například frekvenční měniče, IRC regulátory nebo některé měřiče energií. Ty mohou v určitých případech dokonce být připojeny na stejné sběrnici, jako I/O moduly – podstanice tedy umožňují integraci již na procesní úrovni. Podstanice je obvykle instalována na místě, kam má přístup obsluha. Díky tomu, že sběrnice s I/O moduly může být dlouhá až 1000 m, lze na jedno místo svést informace z celé budovy nebo propojit více rozvaděčů osazených I/O moduly na jednu podstanici, což šetří náklady na kabeláže.

Pro řízení dvou skupin světel nebo jednoho pohonu žaluzie je určen malý modul MW240-B. Jeho vnitřní logika umožňuje tlačítkové nebo vypínačové řízení světel s centrálním přeřízením. Modifikace MW241 má místo relé triakové silové spínače, které jsou určeny pro kapacitní zátěž, a slouží pro řízení světel LED se spínanými zdroji. Pro řízení žaluzií obsahuje modul vnitřní paměť s předpokládanou polohou žaluzie, lze nastavit polohu i úhel lamel a žaluzie dálkově přeřídit z PLC signálem z meteocentrály, časových programů, systému EZS apod. Oba moduly je možné použít i bez jejich vnitřní logiky, jako běžné I/O moduly s 2 DI a 2 DO montáží do krabice pod omítku.

Nad úroveň I/O modulů patří převodníky rozhraní. Nejčastěji nasazované jsou převodníky úrovní, jako R012 (RS232 na RS485), který se používá pro připojení I/O modulů k procesní stanici IPCT.1, či R095 a R096 (RS232 na M-Bus) pro připojení měřičů energií k procesním stanicím (PLC).

Pro výměnu dat mezi systémy, které komunikují po různých protokolech, slouží převodníky protokolů. Obvykle jsou zároveň převodníky fyzických rozhraní, jako R091 (Modbus TCP na DALI), R060 (Modbus TCP/RTU na Belimo MP-Bus) nebo R085 (Modbus RTU na Landis & Gyr P-Bus). Převodníky Domat s rozhraním Ethernet obsahují webový server, přes něž je možné cizí sběrnici konfigurovat a diagnostikovat, nejsou tedy nutné žádné další servisní převodníky a programy.

U převodníků ze sériové linky na Ethernet rozlišujeme mezi R025 s rozhraním RS232 a R035 s rozhraním RS485. Oba typy pracují jako terminal servery (po instalaci driveru vznikne na PC virtuální sériový port, namapovaný přes Ethernet na sériové rozhraní převodníku), které navíc mají možnost přepnutí do funkce Modbus TCP/RTU  nebo Modbus RTU/TCP routeru.