cz
en

R060 – převodník Modbus TCP, RTU/MP-bus

Aktuální verze:

R060_v124.bin

Upozornění - během aktualizace firmware zařízení neodpojujte z napájení. Přehrání firmware zařízení je možné přes webové rozhraní zařízení (po zadání IP adresy zařízení do webového prohlížeče).

Poznámky k verzím:

Verze 1.2.4
- oprava ukládání defaultní síťové konfigurace do flash
- nové logo na webu

Verze 1.2.3
- doplněn default EEPROM registru na Modbus a web
- doplněn SW reset na Modbus
- přechod z LwIP na FNET
- aktualizace source poolu

Verze 1.2.2
- nastavení slave adresy pro Modbus RTU v init režimu na 1 (v registrech se neprojeví)

Verze 1.2.1
- opraveno vyskočení z režimu adresace
- generic/datapool command zprovozněn v simple mode
- prohledávání aktivních požadavků omezeno na odpovídající complex/simple mode

Verze 1.2.0
- zprovozněno ukládání aplikačních dat do NVRAM
- update na aktuálni verzi source pool
- zprovozněn logger (v release zakázán)
- zprovozněny statistiky EEPROM (low level writes, read fails, write fails), ukládají se do NVRAM
- záložní soubor s konfiguraci přesunut do systémového FS
- odstraněna chyba z v118, kdy se v idle stavech autoadresace pokračovalo v komunikaci a periferie tak neodpovídaly na on-demand příkaz
- doplněny registry pro nastavení časování pro případ, že některá periferie nezvládá normu
- příprava pro debug piny

Verze 1.1.9
- úprava parsování SN – volnější, delimiter je jakýkoliv nenumerický znak, pokud uživatel zadá počáteční nuly, není nutné delimiter použív a vice versa
- při spuštění adresovací akce z webu (Wink, Get SN, Set addr, Bus scan, Auto addr) se nejdřív počká na odkomunikování předchozí akce (při probíhajícím bus scanu pouze jedna adresa, tj. 3 timeouty)

Verze 1.1.8
- provizorní hotfix
- oprava parsování SN z webu pro PP adresu
- zákaz spuštění autoadresace, pokud není adresace idle (při kliknutí na auto address během bus scanu se duplicitně přidělila addr. 1)
- pokud zařízení neprošlo bus scanem, tak při deadresaci manualním zadáním SN se adresace vrátí do klidového stavu (není jak checkovat)

Verze 1.1.7
- aktualizován source pool
- do skriptu pro tvorbu fw pro web update doplněna možnost změny velikosti spustitelné části binárky