cz
en

IPLC5xx / MXPLC-L – procesní stanice

i.MX (novější verze PLC)

Pro iPLC5xx i.MX od S/N 167828 a MXPLC-L i.MX od S/N 233516

IPLC5xx / MXPLC-L

PPC (starší verze PLC)

Pro iPLC5xx PPC do S/N 106313 a MXPLC-L PPC do S/N 224254

IPLC5xx / MXPLC-L

 
Upozornění - postup aktualizace runtime na zařízeních IPLC5xx je určen pro zkušené uživatele tohoto typu zařízení. Pokud si nejste jisti v některém z níže uvedených bodů, odešlete zařízení na aktualizaci runtime zpět k nám do sídla společnosti nebo volejte technickou podporu.

Během aktualizace runtime zařízení neodpojujte z napájení. Před aktualizací zkontrolujte, že máte provedenou zálohu proměnných, konfigurace, aktuálního projektu, webu a LCD menu definice.

1. Připojte se k zařízení podle návodu popsaného zde.
2. Po připojení přes WinSCP nahrajte přímo do kořenového adresáře výše přiložený soubor softplcrt.sh. POZOR, je nutné tuto složku přenést binárně! (Pravý klik na složku, kterou chci přenést a zadat Nahrát a režim přenosu Binární.)
3. Poté spusťte příkazový řádek v Putty a spusťte z něj soubor příkazem sh softplcrt.sh.
4. Následně pokračujte potvrzením dialogů.

Pro běžný případ přehrání RT bez další konfigurace postupujte podle níže uvedených potvrzení:
! WARNING ! This file overwrites existing files, continue (y/n) ?  zadejte y
Keep old config file (y/n) ? zadejte y
Old RT found. Delete (y/n) ? zadejte y
Prerequisities complete. Ready to install. Continue (y/n) ? zadejte y
File ‚functions.input.sh‘ exists. Overwrite (y/n) ? zadejte y
Enable DIP switch 1 (y/n) ? zadejte y
Run license HW info generator (y/n) ? zadejte n
Run softplc configurator (y/n) ? zadejte n
Autostart SoftPLC RT (y/n) ? zadejte y
Edit soft_plc.config (y/n) ? zadejte y
Configure LCD menu (y/n) ? zadejte n
Enable softplc watchdog (y/n) ? zadejte y

V případě, že se na konci objeví: „Finished. Check everything and reboot.“ Restartujte zařízení.