cz
en
Aktuality
Publikováno: 8. 4. 2021

Článek: Zónová regulace s funkcí change-over

U fancoilů nebo chladicích trámů se někdy používá tzv. dvoutrubkové zapojení s funkcí change-over (C/O).

Tato funkce zajišťuje, že společný registr podle potřeby energie v místnosti a dostupného média v potrubí topí, chladí nebo je odstaven. Výhodou dvoutrubkového zapojení je zejména úspora investičních nákladů: v budově jsou místo oddělených potrubí pro topnou a chladicí vodu jen jedny rozvody, které distribuují buď teplou nebo studenou vodu, a v místnostech je pouze jeden výměník nebo jiná teplosměnná plocha. Systém s sebou ale nese několik omezení, které mohou zásadně ovlivnit komfort v budově. Navíc hrozí, že při chybném naprojektování nebo instalaci bude celá soustava funkční jen omezeně a stane se zdrojem mrzutostí a sporů mezi profesemi. Pojďme se podívat na základní principy funkce zapojení s change-over a nejčastější chyby při projektu i realizaci.