cz
en

IPLC5xx nefunguje v módu převodníku

Jak nastavit converter mód a k čemu slouží, se lze dočíst v článku Jak nastavit I/O modul s PLC v módu převodníku.

Když vyloučíme ostatní věci, jako více síťových karet na PC, nebo zapnuté firewally PC, zkontrolujme ještě nastavení firewallu na PLC! V souboru /etc/iptables.rules najdeme něco takového:

*filter
:INPUT ACCEPT [0:0]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [4962:573959]
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp –dport 12345 -j ACCEPT
-A INPUT -m state –state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A INPUT -p icmp -m icmp –icmp-type 8 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp –dport 22 -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp –dport 8002 -j ACCEPT
-A INPUT -j DROP
COMMIT

Pro funkci převodníku je důležitý řádek s číslem portu UDP 8002, přes který probíhá komunikace v módu převodníku. Pokud v souboru tedy tento řádek chybí, doplníme ho tam, soubor uložíme a restartujeme PLC.