cz
en

Zobrazování vyšší teploty než je naměřeno - UC...

Ve snímačích jsou použita digitální čidla, tedy ne odporové měřicí prvky, ale elementy s komunikační sběrnicí, které již dávají rovnou numericky hodnotu naměřené teploty (případně vlhkosti). Chyba měření vlastního elementu může být jiná, než je uváděna v katalogovém listu jejich výrobce a je tedy prakticky vyloučena.

Co nás může trápit, je:

1. Ovlivňování měřicího prvku ztrátovým teplem elektroniky ovladače.

Za normálních okolností tedy:

  • čidlo je montováno ve svislé poloze,
  • větrací otvory nahoře ani dole nejsou zakryty a umožňují volný průtok vzduchu,
  • instalační krabice, je-li použita, a instalační trubka jsou řádně utěsněny,
  • teplota zdi nehraje roli (většinou by ale spíše měřenou teplotu snižovala),
  • čidlo není vystaveno vlivům okolí, jako ztrátové teplo chladničky, oslunění atd., (viz např. tento odkaz), je chyba, způsobená sdílením tepla procesoru a zdroje po plošném spoji, cca 1.5 K.

Tato korekce je již z výroby nastavena a nastavujeme ji tak, aby maximálně kompenzovala i vlastní nepřesnost měřicího prvku. K zvýšení měřené teploty ale může dojít, jak praxe ukazuje, i v případě, kdy napájecí napětí ovladače přesáhne 27 V st. Pak zaberou přepěťové ochrany, oříznou špičky napájecí sinusovky, a tuto energii přemění v teplo, které pak měřenou teplotu ovlivní. Jako první věc zkontrolujte toto. Dnešní transformátory mohou mít napětí naprázdno poněkud větší než při plné zátěži (kdy by nemělo klesnout pod jmenovitých 24 V st), a tudíž při malé zátěži trafa může k tomuto jevu dojít. Protiopatření je použít pro ovladače jiný zdroj napájení.

2. Rozdíl způsobený metodou měření v ovladači vs. měření referenčním teploměrem.

Zákazník většinou jako referenční teploměr používá laboratorní rtuťový teploměr nebo elektronickou sondu. Oba tyto přístroje mají měřicí prvek malých rozměrů a obvykle lesklý, tj. měří se pouze teplota média (vzduchu), k tomu je ostatně tento teploměr určen, nikoli sálavá (radiační) složka. Ta ovšem po dopadu na plastový kryt čidla je snímána a ovlivní měřenou teplotu. Ovladače tedy neměří jen teplotu vzduchu, ale i složku sálavou (to je z hlediska regulace naprosto v pořádku a žádoucí, protože přesně tak vnímá teplotu i člověk). Příspěvek sálavé složky může činit i cca 2 K.

Doporučujeme proto následující kroky:

  • kontrola, zda ovladače nejsou ovlivněny jiným zdrojem tepla,
  • kontrola správné instalace,
  • kontrola napájecího napětí (ideálně osciloskopem, bylo by vidět, jak jsou špičky usekány),
  • další tipy jsou v pdf v odkazu výše.

Setkali jsme se i s tím, že zákazník použil levný digitální teploměr umístěný na konferenčním stolku, cca 3 m od čidla a o 1 m níže. Pohled termokamerou dokáže, že teplotní poměry v místnosti mohou mít velký rozptyl.