cz
en

Zobrazovač hodnoty ve schématu ukazuje jinou hodnotu, než má datový bod v tabulce

Tento problém se projevoval na projektu pouze v případě, že hodnota datového bodu byla 0 %. V tu chvíli se ve schématu zobrazila hodnota 2,1 %. Při jiných hodnotách ukazoval zobrazovač správně. Po přezkoumání bylo zjištěno, že se z blíže neznámého důvodu do SCADA projektu exportoval dolní limit hodnoty datového bodu 2,1 %. Proto se místo všech menších hodnot zobrazovala tato hodnota.

Tuto skutečnost lze dohledat v souboru s připonou .data, který lze nalézt ve složce vyexportovaného projektu. Po dohledání definice datového bodu v tomto souboru lze vyčíst definice dolních (L-low) a horních  (H-high)  limitů, viz:

V tomto případě je vidět, že dolní mez “LReal” má výchozí hodnotu 2,12199... 

Řešením tohoto problému je editace patřičného interface v RcWare Vision. V tomto případě stačilo do interface s dolním limitem znovu zapsat hodnotu “0” (která zde byla i původně) a vyexportovat projekt.