cz
en

Webový přístup k datům v PLC řady mark a wall

K datům v PLC řady mark a wall lze přistupovat několika způsoby. LCD displej přímo na podstanici slouží pro rychlou obsluhu, potvrzování alarmů a nastavování požadovaných hodnot či časových programů. V Domat IDE jsou i funkce pro tvorbu menu LCD displeje, webových stránek, grafických panelů pro terminál HT200 a grafiky pro mobilní aplikace. Ve stromové struktuře LCD menu s libovolným větvením mohou být i úseky chráněné PINem a na webu či v aplikaci mohou být panely přiřazeny uživatelům s různými právy, takže se k hodnotám dostane jen oprávněný uživatel.


Pro webový přístup je nejprve nutné pomocí grafického editoru v Domat IDE vytvořit webové stránky, které se pak nahrají do PLC. V editoru se vytvářejí grafické panely s texty, obrázky, ovládacími tlačítky, hodnotami a dalšími objekty. Jako podklad lze použít schéma technologie, půdorys nebo jakýkoli jiný obrázek. Rozlišení je volitelné, takže jako výchozí formát obrazovky vybereme některou z předdefinovaných velikostí, nebo zadáme vlastní. Díky tomu, že veškerá data jsou ukládána ve vektorovém formátu, grafika má stejný vzhled i u webových klientů s různým rozlišením obrazovky. Používaný standard HTML 5 je podporován všemi aktuálními verzemi prohlížečů. Systém nevyužívá technologii Java, a proto je vhodný i do prostředí s vysokými nároky na bezpečnost. U výkonnějších platforem web obsahuje generický přehled alarmů, log a grafy s historickými daty.

Další možnosti nabízí integrace do SCADA či vyčítání dat a nastavování hodnot přes API webového serveru, volně ke stažení jsou OPC server a aplikace pro mobilní zařízení (s OS Android a Apple iOS) Domat Visual.