cz
en

Výzvou je nedostatek čipů i kybernetická bezpečnost

ČEZ ESCO kupovalo společnost Domat Control System s cílem mít vlastní kompetenci v oblasti technologické digitalizace s know‑how v oboru měření a regulace. Očekávání se podařilo naplnit. Domatu se v loňských letech dařilo plnit obchodní plán a doručovat výsledky, jak v kontextu čísel, tak nefinančních ukazatelů a sehrál také důležitou roli ve významných projektech skupiny ČEZ ESCO. O spolupráci ve skupině i o výzvách loňského a stávajícího roku jsme si povídali s Tomášem Chadimem, naším obchodním ředitelem.

Co přinesly Domatu čtyři roky ve skupině ČEZ ESCO?
Za čtyři roky působení firma zdvojnásobila obrat a velkou měrou k tomu přispěla spolupráce s dalšími dceřinými společnostmi a mateřským ČEZ ESCO. Rád bych poděkoval za všechny příležitosti, které můžeme využívat. Stále se rozrůstá náš produktový prodej, dodávky ucelených řešení na klíč i portfolio služeb, které nabízíme. Pohybujeme se na 1. až 2. příčce v oboru. Intenzivně rozvíjíme služby provozu technologických IT řešení v oblasti měření a regulace. I přes složitou situaci na trhu s čipy se nám daří držet a rozvíjet naše produktové portfolio a včasné dodávky. Také díky tomu jsme úspěšní v získávání zákazníků jiných, i nadnárodních výrobců. Velmi mě těší, že se Domatu daří realizovat ve skupině mnohokrát zmiňované synergie, a to interně i při poskytování služeb externím zákazníkům.

Pro ENESU jste subdodavatelem systému měření a regulace. Jak probíhá spolupráce s ostatními společnostmi?
V této oblasti spolupracujeme i s ČEZ Energetickým službami, včetně LDS, Kartem, AZ Klimou a AirPlusem. Dodáváme monitorovací systém pro fotovoltaiky, o jejichž provoz se starají kolegové z klastru Zelená energetika. Dosud největším projektem technologické digitalizace byl systém řízení pro služby výkonové rovnováhy dodávaný pro ČEZ Energo. Kompletně jsme s partnery nahradili a inovovali celý systém řízení kogeneračních jednotek. Spolupracujeme také napříč Skupinou ČEZ, kde naše systémy měření a regulace dodáváme pro společnost Martia, která je používá v rámci svých zakázek, například pro ČEZ Teplárenskou. Do budoucna bychom naše řešení rádi uplatnili i v rámci projektů ČEZ Obnovitelné zdroje.

Jaký byl pro Domat uplynulý rok?
Tématem loňského, ale i letošního roku je kybernetická bezpečnost a provozování technologických systémů a řešení v kontextu zákona o kybernetické bezpečnosti. Pro ČEZ Energo jsme dle zákona provozovatelem informačního systému základní služby a významným dodavatelem, na což jsme se museli velmi rychle procesně, personálně i technicky adaptovat. V loňském roce rostla poptávka po úsporných řešeních, což se pozitivně promítlo do našeho produktového i systémového prodeje. Zvládli jsme se vypořádat s nedostatkem čipů na trhu, na který jsme byli díky dobré obchodní strategii a našemu vývojovému oddělení technologicky připraveni. Redesignovali jsme naše produkty tak, abychom se obešli bez těžko dostupných komponent. A byl to rok náročný i pro naše technické oddělení, které se stará o realizaci projektů. Nejen, že jich bylo více a ve větším objemu, významným aspektem byla i všudypřítomná inflace. I tak se kolegům podařilo plán zrealizovat.

Na jakých významných zakázkách aktuálně pracujete?
Je to například Pardubická nemocnice, Nemocnice na Homolce, Thomayerova nemocnice, revitalizace Smíchovského nádraží, kde dodáváme systémy měření a regulace. Provozujeme software a infrastrukturu pro řízení portfolia kogeneračních jednotek ČEZ Energo.

Co čeká Domat v letošním roce?
Jedním z hlavních témat letošního roku bude kybernetická a informační bezpečnost. Budeme upravovat naše produkty a obsluhu zákazníků tak, abychom splnili požadavky budoucí legislativy. Druhým stěžejním tématem pro letošní rok je stabilizace společnosti. V uplynulých letech jsme rychle rostli a nyní se chceme zaměřit na zefektivnění nastavení interních procesů s ohledem na počet zakázek a také na již zmíněnou kybernetickou bezpečnost.