cz
en

Význam a používání souborů s koncovkou .DATAX ve složce projektu

Při provozu projektů v Merbon SCADA se při zapnutí služby, po načtení projektů vytvoří soubor s koncovkou .datax. Tento soubor se vytváří pouze ve chvíli, kdy je ve SCADA úspěšně načten daný projekt. Pokud je tedy v projektu závažná chyba znemožňující zapnutí projektu, soubor .datax vytvořen není.

Soubor .datax je obrazem souboru .data, kde se nacházejí definice datových bodů. Při vyexportování projektu z RcWare je do souboru .data zapsána kromě vlastností datového bodu i výchozí hodnota datového bodu, odpovídající hodnotě v momentě exportu z RcWare. Soubor .data je tedy spíše neměnný a slouží pouze pro vytvoření tabulky datových bodů. K dynamickému ukládání změn v hodnotách a nastavení při běhu projektu slouží soubor .datax. Kdykoli SCADA zaznamená nějakou změnu nastavení nebo hodnoty oproti souboru .data, je tato informace zapsána do souboru .datax. Interval, ve kterém se zaznamenávají změny je fixně stanoven na 30 sekund. V každém intervalu se pak soubor .datax informačně sladí (merguje) s ostatními .data soubory. Tento soubor má nejvyšší prioritu. Při zahájení mergovacího procesu jsou nejprve vyčteny všechny datové body ze souboru .data. Poté se zjišťuje, zda o těchto bodech obsahuje nějaké informace soubor .datax. Pokud ano, jsou tyto informace zobrazeny v Merbon SCADA, pokud ne, jsou použity informace z původního .data souboru.

Soubor .datax při běhu projektu postupně narůstá, až do velikosti souboru .data. Aby se zamezilo zpomalení vyčítání aktuálních hodnot je zaveden ještě soubor typu .diff.datax. Tento soubor obsahuje pouze změny provedené v několika posledních mergovacích intervalech a začně se ukládat pokud soubor .datax naroste do určité velikosti. Tyto změny jsou zde ponechány do chvíle (řádově v minutách = 5...6x30s interval), kdy jsou propsány do souboru .datax a nahrazeny novými změnami. Výhoda této metody je v tom, že změny jsou vyčítány ze souboru o velikosti několik kb, tím pádem je celý proces rychlejší a není tolik vytěžován disk fyzického serveru.