cz
en

Výchozí načtení definičních souborů pro aplikaci Merbon Visual

Pokud chcete v aplikaci Merbon Visual nastavit automatické spouštění textové nebo grafické definice, tak pro cestu v adresáři, kde máte IDE nainstalované (nejčastěji C:\Program Files (x86)\Merbon\IDE 2.x.0.x\Tools\MerbonMenuReader), si vytvořte zástupce této složky a klikněte pravým tlačítkem myši na vytvořeného zástupce, vyberte Vlastnosti a v záložce Zástupce v sekci Cíl k cestě adresáře MerbonMenuReader přidejte cestu k textové resp. grafické definici.

Pozn.: Cesta musí obsahovat uvozovky a pro grafickou šablonu se vybírá index.xml (nikoli .zip).

Výsledná cesta Cíle pak může vypadat např. takto:

"C:\Program Files (x86)\Merbon\IDE 2.x.0.x\Tools\MerbonMenuReader\MerbonMenuReader.exe" "HMI-Terminal-sablona\index.xml" "598dd117-ccbd-458d-b2a0-cb18ba87ca64_sablona_text.txt".