cz
en

Úvod do měření a regulace

Základní školení pro všechny, kteří se chtějí seznámit s oborem. Školení trvá 4 dny a je rozděleno na dvě části, teoretickou a praktickou. Účastníci se seznámí s nejčastěji řízenými technologiemi, poznají jejich funkce a vyzkoušejí si uvádění zařízení do provozu  na reálném projektu.

Program školení:

1. den (9:00 – 17:00, školicí středisko): Rozsah činností měření a regulace (MaR). Řízené technologie (vzduchotechnika, zdroje tepla a chladu, topné okruhy, zónová regulace, řízení osvětlení, integrace cizích zařízení). Měřící řetězec – senzor, vyhodnocení, akční člen. Dynamické vlastnosti senzorů a soustav (přechodové charakteristiky, dopravní zpoždění...). Dvoustavová regulace, termostat, hystereze; spojitá regulace, PI regulátor.

2. den (9:00 – 17:00, školicí středisko): Principy měření různých veličin. Typy vstupně-výstupních periferií Součásti řídicího systému – I/O moduly, podstanice, grafická centrála (SCADA), ostatní prvky (rozhraní, převodníky...). Základy projektování, části projektu MaR, orientace v projektech MaR. Praktické příklady regulovaných (řízených) soustav a technologií, ukázky softwaru s komentářem, algoritmizace.

3. den (9:00 – 17:00, stavba): Oživování periferií, kontrola „1:1“, oživování rozvaděče, práce s dokumentací.

4. den (9:00 – 17:00, stavba): Oživování řídicího systému (topení, vzduchotechnika), nastavování PI regulátorů a logických vazeb, příprava projektu skutečného provedení a předávací dokumentace.

Cena školení je 17 000 Kč na účastníka. V jednom běhu je max. 5 účastníků (min. počet jsou 3), takže je možný vysoce individuální přístup, předpokládáme silnou aktivitu ze strany účastníků. Přednášející mají dlouholeté zkušenosti z vývoje, projektování a implementace systémů MaR na akcích v tuzemsku i v zahraničí. Program je vždy individuálně upravován na základě předchozí domluvy s účastníky. Praktická část se odehrává buď na právě realizovaných projektech školitele, nebo na akcích účastníků. U akcí účastníků je nutné zvážit stavební připravenost, aby bylo možné vůbec systém účelně oživovat (k dispozici el. proud, napuštěn topný systém, revize plynu atd.). Termíny praktické části budou přizpůsobeny podle potřeby.

Termíny jsou stanoveny individuálně po domluvě s účastníky.

Kontaktujte prosím skoleni@domat.cz.