cz
en

Úvod do měření a regulace

Základní školení pro všechny, kteří se chtějí seznámit s oborem. Školení trvá 2 dny. Účastníci se seznámí s nejčastěji řízenými technologiemi, poznají jejich funkce a vyzkoušejí si uvádění zařízení do provozu  na reálném projektu.

Program školení:

1. den (9:00 – 17:00): Rozsah činností měření a regulace (MaR). Řízené technologie (vzduchotechnika, zdroje tepla a chladu, topné okruhy, zónová regulace, řízení osvětlení, integrace cizích zařízení). Měřící řetězec – senzor, vyhodnocení, akční člen. Dynamické vlastnosti senzorů a soustav (přechodové charakteristiky, dopravní zpoždění...). Dvoustavová regulace, termostat, hystereze; spojitá regulace, PI regulátor.

2. den (9:00 – 17:00): Principy měření různých veličin. Typy vstupně-výstupních periferií Součásti řídicího systému – I/O moduly, podstanice, grafická centrála (SCADA), ostatní prvky (rozhraní, převodníky...). Základy projektování, části projektu MaR, orientace v projektech MaR. Praktické příklady regulovaných (řízených) soustav a technologií, ukázky softwaru s komentářem, algoritmizace.

Cena školení je 17 000 Kč na účastníka. V jednom běhu je max. 5 účastníků (min. počet jsou 3), takže je možný vysoce individuální přístup, předpokládáme silnou aktivitu ze strany účastníků. Přednášející mají dlouholeté zkušenosti z vývoje, projektování a implementace systémů MaR na akcích v tuzemsku i v zahraničí. Program je vždy individuálně upravován na základě předchozí domluvy s účastníky. 

Termíny jsou stanoveny individuálně po domluvě s účastníky. Školíme po domluvě buď v našich prostorách (Klecany, Pardubice), popř. pokud to firma umožňuje a účastníci jsou z jedné společnosti, může se školení uskutečnit i v prostorách zákazníka.

Kontaktujte prosím skoleni@domat.cz.