cz
en

Umíme i my, energetici, hospodařit s energiemi?

Pojďme na návštěvu do Energotransu, který se úsporám ve vlastní spotřebě věnuje už 5 let.

Představte si výrobní lokalitu. Vstupní vrátnici, osvětlená parkoviště, velký areál s pracující technologií, která potřebuje elektřinu a vodu, patrové administrativní a obrovské provozní budovy, výtahy, zázemí hasičů, závodní kuchyni… To vše vyžaduje energie, jejichž spotřeba se dá přirovnat k obci o 1000 obyvatelích. Doby, kdy energie, kterou elektrárny a teplárny vyrobily, byla pro jejich vlastní provoz brána „jakoby“ zadarmo jsou už dávno pryč. Jsme přeci stejným spotřebitelem energií jako kdokoliv další a navíc, čím víc taková výrobna uspoří, tím víc se jí může dodat k zákazníkům.

,,Jsme velmi dobří v efektivitě výroby energie, chceme být dobří i v efektivitě jejího využívání pro vlastní spotřebu.", Miroslav Krpec - předseda představenstva a generální ředitel společnosti Energotrans.

Hospodárnosti využívání energií pro vlastní spotřebu se již 5 let systematicky věnuje společnost Energotrans, která nedaleko Mělníka vyrábí teplo pro půlku Prahy, Neratovice, Mělník a další obce. Energotrans zavedl racionalizační opatření, která opravdu fungují. Program úspor tu vede Jiří Pelák.

„Energii nám dává matka příroda. Jako energetik bych se styděl, kdybych s ní neuměl hospodařit,“ říká Jiří Pelák a dodává: „Optiku návratnosti investic do úsporných opatření vnímám jako uspořenou energii, která se dostala k zákazníkovi a vydělala nám peníze.“

Jak na energetické ztráty?

Některá opatření vycházejí z logiky věci. Jak se zařízení zmenšují, anebo odstavují, vyplácí se zaměřit na topné větve, jejichž provozování již není efektivní, protože dodávají teplo jen pro vzdálené malé objekty a jsou silně ztrátové.

„Zaměřujeme se na úpravu topných větví, jejich zkracování, nebo úplné odstavení a do zbývajících objektů zavádíme náhradní efektivní vytápění. Zabýváme se myšlenkou sestěhování útvarů, šaten i dílen tak, aby bylo využití budov co nejefektivnější. Totéž nabízíme i našim dodavatelům, kteří si od nás pronajímají prostory ve vzdálenějších objektech. Díky tomu můžeme nevyužívané topné větve zaslepit a zbytečně neplýtvat. S úpravami tepelných sítí souvisí i rozšíření měření vlastní spotřeby tepla. Z těchto měřičů tepla jsme zprovoznili dálkové přenosy, což nám umožňuje významně zlepšit průběžnou optimalizaci vlastní spotřeby,“ vyjmenovává některá z opatření Jiří Pelák.

Teplárna Energotrans/Elektrárna Mělník byla uvedena do provozu na počátku 60. let, z té doby pochází i značná část tepelných rozvodů, jejichž technický stav už dnešní době dávno nevyhovuje. Modernizace však logicky podléhá budoucímu rozvoji lokality a dosluhujícím technologiím, které jsou postupně odstavovány. „Vždy musíme hodnotit, co se vyplatí, a co ne,“ říká Jiří Pelák. Navíc, veškerá opatření se mohou realizovat pouze v létě, když lokalita nemusí dodávat teplo zákazníkům.

Úsporná opatření se týkají i samotného výrobního procesu

Například roční měrná spotřeba přídavné demineralizované vody v EGT1, která se využívá pro doplňování do parovodních okruhů kotlů, klesla ze 401 000 tun v roce 2013 na 151 000 tun v roce 2022. Spotřeba čířené vody klesla z 4 356 000 tun v roce 2013 na 619 000 tun v roce 2022. Lokalita navíc čířenou vodu ve značné míře nahradila vodou surovou, která není spojena s chemickou úpravou a tím se snižují významně výrobní náklady i energetická náročnost procesu.

„V letošním roce hodláme otevřít další kapitolu racionalizačních opatření, týkající se optimalizace spotřeby stlačeného vzduchu, který se využívá pro širokou škálu použití včetně transportu popílku od elektroodlučovačů,“ vyjmenovává Jiří Pelák.


Čísla hovoří jasně

V minulosti byla vlastní spotřeba tepla v elektrárně neúnosná. „V roce 2018 jsme spotřebovali téměř 206 tisíc GJ, v roce 2022 už jen 66 531 GJ, je to výsledek usilovné práce techniků sdružených v malém meziútvarovém pracovním týmu pro optimalizaci interního systému centrálního zásobování teplem,“ říká s úsměvem Jiří Pelák a dodává: „Už pět let každý měsíc hodnotíme na měsíční bázi úspory napříč všemi našimi provozy. Děláme maximum proto, abychom snížili energetickou náročnost našich výrobních a podpůrných procesů a tím i emise a ztráty. Výše uvedená roční vlastní spotřeba tepla se proti roku 2018 snížila o 139 447 GJ to představuje provozní náklady v nákladové ceně stanovené pro letošní rok 59 962 000 mil. Kč a roční snížení emise CO2 o 13 086 tun. Tím naplňujeme cíle ekologického a energetického managementu, ke kterému se naše společnost zavázala.“

Ještě nejsme v cíli

Lokalita se obrátila na odborníky na úspory, kterými je ve Skupině ČEZ ESCO a jejich dceřiná společnost Domat.

„Kolegové z ČEZ ESCO a Domat pro nás vypracovali dvě studie nápravy tepelných zařízení sloužících pro vytápění všech více než 40 objektů v areálu Energotrans. Cílem je dokončit projekt dokonalé kontinuální optimalizace vlastní spotřeby tepelné energie s využitím dálkového přenosu dat ze všech měřičů tepla, a navíc zavedení dálkové regulace spotřeby tepla z jednoho operátorského pracoviště,“ říká Jiří Pelák. Závěry ze studií byly „přetaveny“ do zadání jmenovité akce v systému přípravy investic TIPOM. „Věříme, že se v co nejkratší době dočkáme realizace nezbytných modernizačních opatření a tím dotažení úsporných opatření v této oblasti,“ uzavírá Jiří Pelák.