cz
en

Ukládání proměnných do FLASH paměti

V případě, že dojde k překročení vyhrazeného prostoru pro ukládání proměnných do flash paměti, tak se po zkompilování sestavy ve výsledcích zobrazí varovná hláška a k zálohování proměnných do flash paměti nebude docházet.

Na PLC s operačním systémem Linux (markMX.2, markMX, mark320, mark320LX, mark220, mark220LX, mark130.2, IMIO105.2, IMIO110.2, ICIO205.2, wPLC750-8101 a wPLC750-8102) je pro ukládání proměnných do flash paměti vyhrazeno 256 kB, což odpovídá např. 400 proměnným s datovým typem string.

Na PLC s operačním systémem FreeRTOS (mark100, mark120, mark125, mark150, mark150/485, IMIO100, IMIO105, IMIO110, ICIO200 a ICIO205) je pro ukládání do FLASH paměti vyhrazeno 103,4 kB, což odpovídá např. 200 proměnným s datovým typem string.