cz
en

Ukládání do databáze ze dvou zdrojů - RcWare a SCADA (v grafu proměnné se střídá korektní měřená hodnota s konstantou)

Existuje problematický stav, jehož výsledkem je graf, ve kterém se sice zobrazuje správná hodnota z čidla, nicméně tato hodnota je střídána nějakou konstantní hodnotou. Tyto vzorky je pak možné dohledat i přímo v databázi Merbon DB. Problém je způsoben ukládáním do databáze ze dvou zdrojů - Merbon SCADA a RcWare Vision. Aby se u projektů správně exportovalo nastavení ukládání do databáze je třeba tuto informaci uložit do globálního “Nastavení SQL serveru”. V tom případě se však toto nastavení aplikuje i na projekty, jež jsou v RcWare Vision. Pokud tyto projekty spustíme, začnou nám ukládat do databáze. Problém pak nastává ve chvíli, kdy RcWare Vision ztratí komunikaci s PLC. V tu chvíli zůstane v paměti RcWare uložena poslední hodnota z PLC, která se pak v daných interval zapisuje do databáze.

Řešením tohoto stavu je aktuálně pouze vypínání RcWare Vision ve chvíli, kdy je implementace dokončena. Pro zamezení budoucích problémů je pak vhodné vyřadit exportované SCADA projekty ze seznamu aktivních projektů a vypnutí zapínání posledně otevřených projektů při startu RcWare Vision.