cz
en

UC… ukazuje vyšší teplotu, než měří zákazník

Ve snímačích jsou použita digitální čidla, tedy ne odporové měřicí prvky, ale elementy s komunikační sběrnicí, které již dávají rovnou numericky hodnotu naměřené teploty (případně vlhkosti). Chyba měření vlastního elementu jiná, než je uváděna v katalogovém listu jejich výrobce, je tedy prakticky vyloučena. Co nás může trápit, je:

1. ovlivňování měřicího prvku ztrátovým teplem elektroniky ovladače 

Za normálních okolností, tedy:
- čidlo je montováno ve svislé poloze 
- větrací otvory nahoře ani dole nejsou zakryty a umožňují volný průtok vzduchu 
- instalační krabice, je-li použita, a instalační trubka jsou řádně utěsněny 
- teplota zdi nehraje roli (většinou by ale spíše měřenou teplotu snižovala…) 
- čidlo není vystaveno vlivům okolí, jako ztrátové teplo chladničky, oslunění atd., viz např. zde 

Je zde chyba způsobená sdílením tepla procesoru a zdroje po plošném spoji, cca. 1.5 K. Tato korekce je již z výroby nastavena a nastavujeme ji tak, aby maximálně kompenzovala i vlastní nepřesnost měřicího prvku. K zvýšení měřené teploty ale může dojít, jak praxe ukazuje, i v případě, kdy napájecí napětí ovladače přesáhne 27 V st. Pak zaberou přepěťové ochrany, oříznou špičky napájecí sinusovky, a tuto energii přemění v teplo, které pak měřenou teplotu ovlivní. Jako první věc zkontrolujte toto. Dnešní transformátory mohou mít napětí naprázdno poněkud větší než při plné zátěži (kdy by nemělo klesnout pod jmenovitých 24 V st), a tudíž při malé zátěži trafa může k tomuto jevu dojít. Protiopatření je použít pro ovladače jiný zdroj napájení. 

2. rozdíl způsobený metodou měření v ovladači vs. měření referenčním teploměrem

Zákazník většinou jako referenční teploměr používá laboratorní rtuťový teploměr nebo elektronickou sondu. Oba tyto přístroje mají měřicí prvek malých rozměrů a obvykle lesklý, tj. měří se pouze teplota média (vzduchu), k tomu je ostatně tento teploměr určen, nikoli sálavá (radiační) složka. Ta ovšem po dopadu na plastový kryt čidla je snímána a ovlivní měřenou teplotu. Ovladače tedy neměří jen teplotu vzduchu, ale i složku sálavou (to je z hlediska regulace naprosto v pořádku a žádoucí, protože přesně tak vnímá teplotu i člověk). Příspěvek sálavé složky může činit i cca. 2 K. 

Doporučujeme proto následující kroky: 
- kontrola, zda ovladače nejsou ovlivněny jiným zdrojem tepla 
- kontrola správné instalace 
- kontrola napájecího napětí (ideálně osciloskopem, bylo by vidět, jak jsou špičky usekány) 
- další tipy jsou v pdf v odkazu výše

Setkali jsme se i s tím, že zákazník použil levný digitální teploměr, umístěný na konferenčním stolku, cca 3 m od čidla a o 1 m níže. Pohled termokamerou dokáže, že teplotní poměry v místnosti mohou mít velký rozptyl.