cz
en

TLS zabezpečení

Zabezpečená komunikace u PLC rychle nabývá na významu a u některých projektů je nasazení PLC s TLS (Transport Layer Security) zabezpečením již podmínkou. V následujícím textu se seznámíme se základy šifrování a ověřování a ukážeme si některé scénáře z hlediska projektování a aplikačního programování. Více informací k celé problematice, podrobnější popisy navazování spojení a podobně jsou k nalezení na Internetu, zde se budeme věnovat jen základním principům a zejména dopadům na organizaci projektu a nastavení PLC a dalších programů. Někdy se setkáme se zkratkou SSL (Secure Socket Layer), TLS je její modernější nástupce.