cz
en

Spuštění ModComTool z příkazové řádky

ModComTool je možné spouštět pomocí příkazové řádky pomocí parametrů:
„program location“ password channel port baudrate parity stopbits databits readtime timeout address closeapp.

  • příklad Serial port ("D:\Pracovni\ModComTool.exe" domat123 Serial COM5 9600 None One 8 500 500 1 true)
  • příklad TCPGate port ("D:\Pracovni\ModComTool.exe" domat123 TCPGate 127.0.0.1 502 0 0 0 500 500 1 true)
  • příklad TCP port ("D:\Pracovni\ModComTool.exe" domat123 TCP 127.0.0.1 502 0 0 0 500 500 1 true)

Spustí se koncové okno modulu, a pokud je param closeapp true, tak se po uzavření okna ukončí celý ModComTool.