cz
en

Správné nastavení digitálních masek v RcWare pro INT proměnné a TPG typu INT

Pokud nastavujeme digitální masky datového bodu pro více stavů INT hodnoty, je třeba nastavit správně, mimo vepsání hodnoty do pole “Maska platných hodnot”, také bity ve spodní části dialogu. Nastavování hodnot se zde řídí dle těchto pravidel:

  1. Druhý řádek značí, zda konkrétní bit ignorujeme nebo ne. Pokud je zaškrtnutý, tento bit se nebere v potaz (u DI se nečte u DO se nenastavuje).
  2. První řádek pak značí, zda chceme do bitu zapsat hodnotu 0 nebo 1. Zaškrtnuté políčko znamená 1 prázdné políčko pak 0.

Je nutné dát si pozor na to, zda v některé masce neignorujeme některý z bitů, který jinak používáme. Jako příklad lze ukázat nastavení všech digitálních masek při 4 stavech (0,1,2,3):

Jak lze vidět na obrázku, tak např. u hodnoty 1 (vlevo nahoře) sice dostaneme stejný výsledek i pokud ignorujeme bit č. 1, nicméně zde musíme tento bit zahrnout a specifikovat, že zde pro hodnotu 1 má být 0. Pokud bychom tak neučinili, docházelo by k chybné interpretaci obdržených hodnot.

Obdobný přístup pak použijeme i u časových programů typu INT. Zde se nastavení liší od TPG typu Bool, kde v digitálních maskách nastavujeme hodnotu 0 jako 0 a hodnotu 1 jako 100. Pro nastavení digitálních masek tedy použijeme stejný postup jako je ukázán na obrázku výše.