cz
en

Software Merbon SCADA

Merbon SCADA je nový vizualizační systém, který slouží pro přístup k datům v podobě tabulek, schémat s aktuálními hodnotami, grafů, alarmových a událostních přehledů a dalších informací. Aplikace je rozdělena na serverovou část a klientské stanice. Server komunikuje s úrovní PLC, odkud získává okamžité hodnoty, a s databázemi, které poskytují historická data (trendy). Server poskytuje klientům informace v podobě schémat s půdorysy, technologickými schématy, tabulkami atd., která jsou osazena aktuálními daty. Klienti používají webový prohlížeč, což zásadně zjednodušuje údržbu, licencování a správu uživatelských pracovišť.


Pro korektní provedení instalace je potřeba postupovat dle instalační příručky, která je ke stažení níže.

Požadavky na systém:

  • Windows 11, Windows server 2022 (Systém na nižších verzích OS může fungovat – je nutná konzultace s technickou podporou)
  • Práva uživatele: Pro instalaci jsou nutná plná administrátorská práva.
  • HW požadavky: 16GB RAM, 200GB HDD (doporučujeme SSD, HW požadavky se mohou lišit v závislosti na konkrétních parametrech a typu projektu).
  • Pro projekty od 8000 datových bodů doporučujeme využití Merbon DB

Pokud používáte virtuální operační systém, podporovanými virtualizačními nástroji jsou Hyper-V a VMware. U ostatních nástrojů se můžou projevovat problémy s licencováním služby. Licence se vytváří s použitím HW obtisku a při změnách konfigurace virtuálního PC může docházet ke ztrátě zalicencování služby. V konfiguraci virtuálního OS nastavte pevnou MAC adresu, snížíte tím pravděpodobnost ztráty zalicencování.

Editorem pro nastavení projektů Merbon SCADA je software RCware Vision. Prosím používejte vždy aktuální verzi, aby byla zajištěna správná funkce programu Merbon SCADA.

Software Merbon SCADA vyžaduje pro svůj běh zakoupení licence. Případnou DEMO licenci je možné získat na školeních.

Demo projekt


Tento projekt je ukázkou, jak může reálný projekt vypadat a je na něm možno vidět vzhled a vyzkoušet chování Merbon SCADA.

Uživatelské jméno je domat a heslo je demo.

Příručky:

Starší verze: