cz
en

Software Merbon IDE


Informace k používání Merbon IDE 2.4.0.23

Verze 2.4.0.x obsahuje novinky v přidání BACnet serveru a klienta, platformy mark220LX, mark320LX, markMX.2, IMIO110.2, IMIO105.2, ICIO205.2, mark130.2, PLC řady wall, nového webserveru a SSCP sériové linky. O podporovaných nových funkcích se dočtete v článku Rozdíly mezi hardwarovými platformami s runtime Merbon.

Od verze 2.4.0.x se ruší podpora externího HMI editoru, avšak pro přechod ze starších verzí runtimu (do 2.3.0.x) na verzi 2.4.0.x lze využít externí HMI editor verze 2.4.0.11. Bližší informace jsou uvedené v souboru „Poznámky k verzím“. Žádáme všechny uživatele, kteří již mají nějakou verzi Merbon IDE na svém počítači nainstalovanou, aby používali výhradně aktuální verzi Merbon IDE. Aktuální verze obsahuje opravy několika nalezených chyb a obsahuje také úpravy pro zvýšení stability programu. Program podporuje OS s .NET Framework 4.7.2 nebo novější – Windows 8 nebo novější (Win8, Win8.1, Win10).

Starší verze

Čtvrtá série:

Třetí série:

Druhá série:

První série:


Opravný nástroj a návod pro nahrání RT do FreeRTOS PLC:
mark100, mark120, mark125, mark130, mark150, mark150/485, IMIO100, IMIO105, ICIO200, ICIO205. Nástroj je nutno použít pro výše uvedená PLC s verzí RT starší než 1.0.1506.47503 – verze s posledním pětičíslím menším než 47503.


Externí HMI editor verze 2.4.0.11
, který slouží k tvorbě a úpravám webových panelů založených ve starších verzích (do 2.3.0.x) pro použití v PLC s runtimem 2.4.0.11 a vyšším, na PLC s operačním systémem Linux (mark220LX, mark320LX, markMX.2, markMX, IMIO110.2, IMIO105.2, ICIO205.2, mark130.2, wPLC750-8101 a wPLC750-8102). Používá se po aktualizaci PLC z verzí runtime 2.3.0.x. na 2.4.0.x. Interní HMI editor Merbon IDE ve verzích 2.4.0.x neumí importovat a zpracovávat starší grafické formáty externího editoru založené ve verzích 2.3.0.x, pro úpravy starších projektů po přechodu na novou verzi IDE je proto nutné použít tento nový externí HMI Editor. (Textové menu importovat lze; pokud projekt neobsahuje grafické panely, ale jen textové menu, tento externí editor není nutný.)