cz
en

Sběrnice 485

Společná existence modulů a cizích zařízení (např. FM Danfoss, propojení IPLC300 – MCIO – M400 – elektroměr EMU32) není obecně problém, pokud jsou dodrženy shodné parametry komunikace (rychlost, parita, počet stop bitů). Vzhledem k tomu, že I/O moduly jsou velmi rychlé, výchozí parametry komunikace ve Vlastnostech driveru v IDE jsou nastaveny celkem „ostře“ – u cizích zařízení v případě potíží zkuste prodloužit jeden nebo oba časové parametry, příp. dejte vědět a my to vyzkoušíme: support@domat.cz.

Moduly i ovladače se zapojují liniově na sběrnici, krajní moduly nezapomeňte ukončit přepínači, které jsou na modulu (nebo zevnitř ovladače, viz kat. list).

Galvanické oddělení bych použil v případě delších vedení v „hazardním“ prostředí (spolu s cizími přístroji na sběrnici, předpoklady vyššího rušení atd). (Během půlročního nasazování jsme se ovšem nesetkali s jediným problémem ani u galvanicky neoddělených ovladačů.)

Čtyřžilový kabel (JYStY, LAM 2x2x0.8) není z hlediska elektromagnetického rušení problém; pozor ovšem u pokojových regulátorů s výstupem na ventil – s odběrem jeho termického pohonu je třeba počítat při dimenzování vodičů.

Ceny ovladačů jsou v aktuálním ceníku, napište si o něj prosím na produkty@domat.cz. Jsou v části Procesní stanice (spolu s regulátory jednotlivých místností), což může být mírně matoucí.

V principu nezáleží na tom, kde fyzicky na sběrnici se master nachází. Je třeba jen sběrnici správně ukončit odpory, příp. napěťově „vyvážit“ – o to se ale starají vnitřní obvody modulů a ovladačů spolu s přepínači BUS END.

Napájení ovladačů: v katalogových listech je skutečně 24 V st, a to z toho důvodu, že digitální výstupy u ovladačů (pokud jsou osazeny) obsahují triaky, spínající právě při tomto střídavém napětí.

Pro UI010, UI011 (vstupy ani výstupy nemá) není problém použít napájení stejnosměrné, jen je třeba zvolit polaritu plus na svorce 7, mínus na svorce 6. Ovladače pracují již od asi 12 V ss, max. napájecí napětí je 35 V ss.