cz
en

Rozdíly mezi hardwarovými platformami s runtime Domat

Runtime, neboli program, který spouští aplikaci vytvořenou programátorem a tedy vykonává základní činnost PLC, může být implementován na různých hardwarových platformách. Platformy se od sebe liší v celé řadě vlastností: výkon procesoru, velikost operační paměti a paměti pro trvalé ukládání dat, typy a počet sériových komunikačních portů, integrované analogové a digitální vstupy a výstupy atd. Tyto vlastnosti určují, které funkce runtime bude možné na platformě provozovat.

Název PLC web - rozšířené funkce web - základní funkce BACnet server / klient SSCP po sériové lince SSCP příchozí připojení podpora proxy Modbus sériový server .NET server minimální verze Domat IDE maximální verze Domat IDE v prodeji
w750-8101, wMX, wCIO ano ano ano - 20 ano - - 2.4.0.7  - ano
w750-8102, wMXcom, wCIOcom ano ano ano viz níže 20 ano ano (port x3) - 2.4.0.7 - ano
w751-9301 ano ano ano ano 20 ano ano ano 2.6.0.1 - ano
markMX ano ano ano ano 20 ano ano - 2.2.0.1 - -
markMX.2 ano ano ano ano 20 ano ano - 2.4.0.18 - -
markMX.3 ano ano ano ano 20 ano ano - 2.5.0.5 - ano
markMXL ano ano ano ano 20 ano ano ano 2.6.0.1 - ano
mark220, mark320 ano ano ano ano 20 ano ano - 2.2.0.1 - -
mark220LX, mark320LX ano ano ano ano 20 ano ano - 2.4.0.17 - ano
mark520 ano ano ano ano 20 ano ano ano 2.6.0.1 - ano
mark100 - ano - - 5 - ano - - 2.4.0.24 -
mark100v2 - ano - - 5 - ano - 2.3.0.3 2.4.0.24 -
mark120, mark125 - ano - - 5 - - - - 2.4.0.24 -
mark130 - ano ano - 5 ano ano - 2.4.0.17 2.4.0.24 -
mark130.2 ano ano ano ano 20 ano ano - 2.4.0.20 - ano
mark150, mark150/485 - ano - - 5 - ano - - 2.4.0.24 -
IMIO100 - ano - - 5 - - - 2.2.0.1 2.4.0.24 -
IMIO105 - ano ano - 5 ano ano - 2.2.0.1 2.4.0.24 -
IMIO105.2 ano ano ano ano 20 ano ano - 2.4.0.19 - ano
IMIO110 - ano ano - 5 ano ano - - 2.4.0.24 -
IMIO110.2 ano ano ano ano 20 ano ano - 2.4.0.19 - ano
ICIO200 - ano - - 5 - - - 2.2.0.1 2.4.0.24 -
ICIO205 - ano ano - 5 ano ano - 2.2.0.1 2.4.0.24 -
ICIO205.2 ano ano ano ano 20 ano ano - 2.4.0.20 - ano

SSCP připojení příchozí a odchozí

Pouze příchozí připojení mají limit 5 nebo 20, počet odchozích připojení je bez limitu. Pokud chci tedy vyčítat z 25 kusů PLC data do jednoho hlavního, nemůže být to hlavní server a mít připojených 25 podstanic jako klienty. Je potřeba to nakonfigurovat obráceně, 25 serverů a to hlavní bude jejich klient (v projektu bude mít 25x zdroj dat).

SSCP po sériové lince u podstanic wall

Lze pro tuto funkci použít pouze sériový port na základní jednotce (modely w750-8102 a .../COM), a to pouze v režimu RS232. Pro přechod na linku RS485 je nutné použít externí sériový převodník rozhraní RS232 na RS485, např. Domat R012. Pro spojení převodníku s podstanicí se použije běžný sériový modemový kabel DB9M - DB9F, zapojení 2-2, 3-3, 5-5 atd. Přídavné karty sériových portů w750-652 pro funkci sériové SSCP komunikace (server ani router) použít nelze.

Web - rozšířené funkce

Web - historie uložená na PLC, stažitelná z webu + do grafu:
Část paměti je vyhrazena pro ukládání historických dat a jejich prezentaci přes webové rozhraní. V grafu, definovaném na webu, jsou tedy viditelná nejen online vzorkovaná data, ale i historie - hodnoty, které byly navzorkovány a uloženy ještě před připojením webového prohlížeče. Data lze také stáhnout jako obrázek nebo .csv soubor a otevřít je v jiném programu pro zpracování dat, např. v Excelu.

Eeb - alarmový log:
Web obsahuje generickou (není nutné zvlášť programovat) stránku se záznamy o výskytu a změnách alarmových stavů. Historie alarmů je důležitá pro diagnostiku poruch - každý alarm má u sebe časovou značku, takže je zřejmé, kdy vznikl, kdy odezněl a kdy byl potvrzen či smazán. Záznamy lze stáhnout jako .csv soubor.

Web - více uživatelů:
Pro webový přístup lze definovat více uživatelů s různými právy, přístupová politika se konfiguruje stejně, jako u aplikace Domat Visual nebo u terminálu HT200. Web se tím stává „malou Scadou“.

Web - systémový log:
Web obsahuje generickou stránku se systémovými událostmi, jako jsou start PLC, spuštění procesů, připojení uživatelů atd. Vhodné pro diagnostiku a servis. Záznamy lze stáhnout jako .csv soubor.

Web - spojení na více PLC:
Webový server v PLC může zpracovávat data nejen z PLC, na němž běží, ale i z dalších PLC v síti. Může se tím zjednodušit topologie systému.

Pro webový přístup na více PLC již není nutné otvírat více webových adres. Data z různých PLC jsou načtena do společného webového serveru, který běží na jednom z PLC v síti. Mohou tak být zobrazena společně v jednom panelu či jednom grafu, usnadní se řízení bezpečnostní politiky atd.

Stažení definice z webserveru pro Domat Visual
Přímo z aplikace mobilního telefonu si můžete stáhnout definici a ovládat PLC na lokální síti nebo vzdáleně díky proxy.

Web - základní funkce

Systémová konfigurace
Pomocí servisního webu (generická stránka) je možné nastavovat základní síťové parametry PLC, jako je IP adresa, maska, brána a DNS server. To zjednoduší uvádění do provozu PLC s předdefinovanými aplikacemi. U nich není nutné při oživování přehrávat program, ale jen přes web nakonfigurovat síť a nastavit regulační parametry a časové programy. Pro změnu těchto parametrů není již potřeba používat Domat IDE.

Grafické a textové šablony
Pro webový přístup je dále možné použít textovou šablonu (stejnou, jako je pro definici menu LCD displeje). Přes web tak lze PLC ovládat podobně, jako kdybychom stáli u rozvaděče a parametry měnili přes LCD displej.

Grafy online
začínají vzorkovat hodnoty po otevření stránky v prohlížeči. Data nejsou ukládána v PLC, při zavření okna prohlížeče jsou ztracena. Slouží k dočasnému zkoumání dynamického chování technologie.

BACnet server / klient

BACnet je standardní, firemně nezávislý komunikační protokol, vyvinutý pro potřeby systémů řízení budov. PLC může pracovat jako BACnet server, který poskytuje data protokolem BACnet/UDP klientům, jako je například vizualizační program (SCADA). V IDE se při tvorbě programu označí proměnné, které se pak automaticky mapují na objekty BACnet. Je podporováno 11 typů objektů - analogové, binární a vícestavové vstupy, výstupy a hodnoty, časové programy a objekt Device.

BACnet klient naopak umožňuje integrovat do Domat Runtime cizí zařízení, jako jsou klimatizační jednotky, VZT jednotky, pokojové termostaty atd. BACnet objekty z cizího systému se namapují na proměnné v runtimu Domat a je možné s nimi pracovat jako s ostatními proměnnými, získanými například z I/O modulů.

.NET server

PLC disponuje větší pamětí pro .NET drivery umožňujícíci komunikaci se systémy Daikin, Hauser a použití file driveru