cz
en

Řízení třístupňového fancoilu spojitým signálem

Vícestupňové ventilátory jsou čím dál častěji nahrazovány spojitě řízenými EC motory. Přesto se občas octneme v situaci, kdy potřebujeme řídit třístupňový ventilátor fancoilu nebo konvektoru a regulátor nám poskytuje pouze spojitou sekvenci 0...10 V pro řízení EC motoru nebo VAV klapky. Tento problém lze řešit nasazením vícestupňového napěťového relé.

Je výhodnější dát přednost konfigurovatelným typům, jako Sontay IO-RM nebo Axio AX-RM3M - ty umožňují pomocí jumperů nastavit spínací logiku, rozsahy, a někdy i časové parametry. Jednodušší funkce nabízí Titan. Výrobce Yorix nabízí u větších objemů i možnost zákaznické úpravy firmware – změny parametrů úrovní spínání a časových prodlev mezi stupni.

Vždy je nutné zkontrolovat, zda příslušný převodník opravdu pracuje tak, že v jednu chvíli je aktivní jen jedno relé a při přechodech mezi stavy je dodržena bezpečnostní prodleva min. 0,1 s.

Hodnoty spínacích napětí pro jednotlivé stupně jsou většinou voleny tak, že tři relé pokrývají celý rozsah 0...10 V, tedy např. takto:

Vstupní napětí Aktivní relé
4 V Stupeň 1
7 V Stupeň 2
10 V Stupeň 3

Pokud by relé reagovala například při hodnotách 3 V, 6 V a 9 V, na funkci fancoilu to má minimální vliv, protože dodržení komfortních parametrů v místnosti zajistí PI sekvence v regulátoru.

Vícestupňové napěťové relé může být použito například při řízení technologií v místnosti s regulátory Domat FCR013 a FCR015. Příslušná sekvence má při manuálním nastavení stupňů 1 až 3 výchozí hodnoty 3 V, 7 V a 10 V, pomocí parametrování regulátoru je ale dále možné nastavit maximum a minimum sekvence, čímž lze chování regulátoru přizpůsobit (pevnému) nastavení sekvencí napěťového relé.