cz
en

Projekt nelze vyexportovat nebo spustit

1. Špatné nastavení komunikace

Problém může být špatné, nekompatibilní nastavení kanálu a komunikačního driveru u datového bodu. Např. datový bod nastavený s driverem SoftPLC link je přiřazený do kanálu vytvořeného pro BACnet. Tato chyba je patrná ve chvíli, kdy vyexprotovaný  projekt spustíme ve SCADA. Nespustí se, nicméně vypíše do logu SCADA serveru název datového bodu, který má problematické nastavení, kvůli kterému nemůže služba projekt zpracovat. Tento bod pak můžeme vyhledat v Editoru datových bodů, případně dle GUID na konci chyby vyhledat v souboru .data v exportu projektu do SCADA.

2. Export stanic odděleně

V dřívějších dobách nižších výkonů PC se v případě extrémně velkých projektů doporučovalo exportovat stanice (projekty) odděleně. Při odděleném exportu, což šetří výkon PC, se mohou ztratit vzájemné vazby mezi projekty (prokliky z jednoho projektu do druhého apod.). V dnešní době by této možnosti nemělo být potřeba a měli bychom vždy exportovat stanice pohromadě (neodděleně). Proto při exportu RcWare projektu do SCADA nezaškrtávejte vlastnost Exportovat stanice odděleně, viz obrázek níže.

Pokud se pokoušíte exportovat projekt s tímto nastavením aktivovaným, dojde k chybě při parsování argumentů a projekt nebude exportován správně nebo vůbec. Tato chyba se při exportu projevuje také tak, že bude potřeba několikrát potvrdit export klávesou a obsah exportovacího okénka bude přibližně v tomto formátu:

 3. Stanice obsahují stejné GUID

V případě, že některé z vyexportovaných projektů (stanic) obsahují stejné GUID, nebude možné spustit SCADA server. Toto lze vyřešit v RcWare dvěma způsoby:

1. Manuální úpravou GUID stanice - v povoleném módu editace lze GUID stanice změnit v definici DB zde:

2. Zaškrtnutím možnosti změny GUID v případě duplicity (při exportu do SCADA):