cz
en

Problémy se spuštěním služby SCADA

Po úspěšně instalaci nelze spustit službu Merbon SCADA server

Nespuštění služby v důsledku nesprávné licence

V případě, že je použita aktivní licence s HW otiskem jiného zařizení, službu Merbon SCADA se podaří nainstalovat, ale nebude možné ji spustit. Uživatel si může tuto skutečnost potvrdit ve výpisu logového souboru služby Merbon SCADA Server, do kterého lze nahlédnout prostřednictvím Merbon SCADA installeru. V takovém případě lze ve výpisu logu dohledat příčinu zastavení SCADA serveru, která by obsahovala výpis s informacemi o licenčním souboru.

Pokud je Vaše licence v pořádku, ale i přesto se Vám v logu zobrazuje chybová hláška ohledně neplatné licence, mohlo dojít k jednomu z těchto zásahů:

  • změně HW počítače (disk, síťová karta, ...),
  • změně/re-instalaci operačního systému,
  • změna parametrů virtuálního operačního systému.

V případě, že dojde k jednomu z těchto zásahů, kontaktujte prosím technickou podporu buď telefonicky: +420 461 100 666 nebo přes e-mail: support@domat.cz.

Nespuštění služby v důsledku různých verzí Microsoft Visual C++

Na některých PC může nastat problém se spuštěním SCADA serveru i přes to, že instalace proběhla bez komplikací a veškeré prerekvizity zobrazené v záložce Requirements jsou splněny. Pokud tato chyba nastane, nejspolehlivější detekcí problémů je prozkoumání logu SCADA serveru, kde ve většině případů dokážeme nalézt příčinu problému.

Pokud log obsahuje informaci o tom, že není možné nalézt dll knihovu SQLite.dll, problém je pravděpodobně způsoben nenainstalovanými rozšířeními Microsoft Visual C++. Za předpokladu, že veškeré prerekvizity jsou splněny (tzn. instalátor detekuje C++ 15 i C++ 12) je problém ve verzích těchto rozšíření. Nejčastěji se tento problém objevuje v případě používání 64bitového systému, kdy sice máme tato rozšíření nainstalována, nicméně ve verzi 32bitové. Případně máme jeden nainstalován ve verzi 32-bit a druhý ve verzi 64-bit. Řešením je v tomto případě instalace chybějících verzí (pokud si nejsme jisti, která verze chybu způsobuje, nejlepším postupem je instalace všech zmíněných verzí C++ 15 (32/64-bit) a C++12 (32/64-bit)).

Problém s verzí .NET Framework

Pro správnou funkci Merbon SCADA je potřeba mít v počítači/serveru nainstalováno rozšíření Windows .NET Framework verze 4.7.2. nebo vyšší. Pokud je v počítači nainstalovaná verze nižší nebo .NET Framework úplně chybí, instalace sice proběhne korektně, nicméně nebude možné spustit službu Merbon SCADA server. Při pokusu o spuštění se v logu vypíše následující chyba:

2019-11-14  13:35:26 MerbonSCADAServer [Error] TID:6 - DIAG (SCADA start error)
SCADA-service - StartFailed (Error: Jeden nebo více požadovaných typů nelze načíst.
Další informace získáte načtením vlastnosti LoaderExceptions)

2019-11-14  13:35:26 MerbonSCADAServer [Critical] TID:6 - Merbon SCADA server cannot be started:
System.Reflection.ReflectionTypeLoadException: Jeden nebo více požadovaných typů nelze načíst.
Další informace získáte načtením vlastnosti LoaderExceptions
v System.Reflection.RuntimeModule.GetTypes(RuntimeModule module)
v System.Reflection.Assembly.GetTypes()
ESG.Core.Persistence.Xml.EsgXmlSerializer.PopulateAbstractObjectIdentificationTable(Assembly[] assemblies)
v e:\products\Scada.Merbon.r1\ESG.Core\Persistence\Xml\EsgXmlSerializer.Common.cs:řádek 195

Řešením je instalace správné verze .NET Framework (alespoň 4.7.2.). Při problémech s instalací tohoto rozšíření doporučujeme zkontrolovat, zda použitá verze Windows podporuje toto rozšíření (hlavně u serverů): https://docs.microsoft.com/cs-cz/dotnet/framework/migration-guide/versions-and-dependencies.

Problém s automatickým spuštěním SCADA serveru

Na některých akcích se objevil problém s automatickým spuštěním služeb SCADA při vypnutí a zapnutí PC. V normálním případě spouští Windows služby v režimu, v jakém byly při vypnutí PC. Tento problém se projevuje tím, že při zapnutí PC je služba Merbon SCADA server zastavená i přesto, že před vypnutím byla spuštěná.

Problém se prvně objevil na akcích, kde docházelo k výpadkům proudu a byla zde použita UPS (záložní zdroj). Dle zápisů z logu SCADA serveru je chyba patrně navázána na stav, kdy výpadek proudu způsobí vypnutí routeru, přes který komunikuje SCADA s PLC. PC kde SCADA běží pak ještě nějakou dobu zůstane spuštěn, jelikož je napájen z UPS. Pokud není dodávka proudu obnovena a dojde k vyčerpání UPS a vypnutí PC, SCADA server je po opětovném zapnutí zastaven. Roli v tomto chování patrně ještě hraje nějaký další faktor, ten se ovšem dosud nepodařilo vypátrat. Po dalším zkoumání bylo zjištěno, že k tomuto problému zřídka také dochází i při normálním restartu PC. Problém se podařilo vyřešit přenastavením typu spouštění služby Merbon SCADA. Místo výchozího nastavení “Automaticky” bylo ve vlastnostech služby nastaveno “Automaticky (Zpožděné spuštění)”:

Jedná se tedy o známou, dosud však neobjasněnou chybu. Jediným dalším vodítkem, které se v průběhu diagnostiky objevilo jsou zásahy do uživatelské politiky systému Windows. Na PC, kde byl tento problém pozorován, byl výchozím uživatelem profil s omezenými právy s přednastaveným spouštěním aplikací.