cz
en

Problémy s odesíláním alarmových emailů

Co je potřeba zkontrolovat/zjistit, pokud MiniPLC a podstanice s dotykovými displeji neodesílají alarmové emaily?

Jelikož při předchozích testech v kanceláři bylo všechno funkční, příčina tohoto problému vězí v nastavení SMTP serveru. Záleží na tom, kdo poskytuje pro síť, v níž MiniPLC pracuje, internetovou konektivitu, resp. jak má omezen přístup na SMTP servery (ty slouží pro odesílání pošty). Kontaktujte správce sítě nebo poskytovatele a vyžádejte si od něj tyto ůdaje:

  • jméno nebo IP adresu SMTP serveru,
  • uživatelské jméno (pro případ, že k serveru je nutné se přihlašovat – dnes prakticky všude),
  • heslo k tomuto jménu,
  • port, na němž server přijímá požadavky,
  • je použito zabezpečení SSL?

Tyto ůdaje se pak nastavují v menu Project alarms configuration grafického editoru.

Pozn.: emaily dovede posílat i RcWare Vision, zde se ovšem používá skript. Rádi vám pošleme projekt s příkladem, napište na support@domat.cz. Využití? Například automatické odesílání emailu s odečty energií přímo dodavateli služby (vodárnám, ...).