cz
en

Pro projektanty

Příručka pro projektanty


Popis technologie systému, zapojení modulů a podstanic, limity, konfigurace.

Makra pro zapojovací schémata podstanic wall:

Makra pro zapojovací schémata podstanic mark:

Makra pro I/O moduly řady Rxxx:

Makra pokojových ovladačů a čidel pro BIM:

Makra podstanic SoftPLC, I/O modulů řady Mxxx, pokojových ovladačů a periferií:

Prezentace pro projektanty


Ze školení: přehled výrobků, značení, topologie systému, funkce jednotlivých úrovní a další.