cz
en

Příklady SoftPLC projektů

V těchto souborech jsou příklady SoftPLC projektů od jednoduché integrace pokojového ovladače až po kompletní software pro řízení větrání a vytápění pro celou budovu. Projekty jsou záměrně zjednodušené, aby byly vidět základní principy práce s bloky. Některé komplikovanější funkce byly pro vyšší srozumitelnost vypuštěny.

  • Test UI - integrace pokojového ovladače UI011, čtení a zápis hodnot pomocí proměnných Modbus
  • Test UC - integrace regulátoru radiátorů UC100, centrální nastavování provozního módu
  • Test FC - integrace regulátoru fancoilů FC100, nastavování provozního módu
  • Test SMS - příklad nastavení alarmu, vysílajícího přes GSM modem alarmovou zprávu
  • Boilers - příklad kaskády tří kotlů s automatickým střídáním a záskokem
  • Pavex - vzduchotechnika s plynovým ohřevem a řízením tlaku vzduchu v čistých prostorech
  • Petrská - jednoduchá regulace kotelny, TUV, ekvitermních větví a vzduchotechnik