cz
en

Při exportu alarmů z RcWare hlásí dialog “Error during retrieving Configuration.”

S touto chybou se můžeme setkat poměrně často. Jedná se totiž o obecnou chybu, u které nejprve musíme odhalit konkrétní příčinu.

Nejprve je třeba ověřit, zda je ve formuláři pro export alarmů 100 % vyplněn správný login a heslo. Pokud jsme si jistí, ověříme ještě, zda je uživatel, kterého používáme, přirazen v Domain serveru ve skupině “Alarm server administrators” (viz implementační manuál). Pokud máme vše správně nastaveno dle manuálu a chyba stále přetrvává, pokračujeme s dalším řešením.

Zastavíme službu “Merbon Alarm server” a otevřeme složku C:\Apps\Merbon\Alarm Server Warehouse. Zde otevřeme složky “cfg” a “history” a smažeme všechny soubory v nich. Následně opětovně zapneme službu “Merbon Alarm server” restartujeme RcWare Vision a zkusíme, zda již export alarmů funguje. Pokud nefunguje pokračujeme dále.

Ve chvíli, kdy jsme vyzkoušeli všechny předchozí kroky a export stále nefunguje, můžeme ještě vyzkoušet novou instalaci Merbon Alarm serveru. Nejprve přes Merbon SCADA installer odinstalujeme službu Merbon Alarm server. Potom otevřeme složku C:\Apps\Merbon\ a smažeme všechny složky, které se po instalaci Alarm serveru vytvářejí. Konkrétně se jedná o:

  • Merbon Alarm Server,
  • Merbon Messaging,
  • Alarm Server Bridge,
  • Alarm Server Bridge Logs,
  • Alarm Server Warehouse.

Poté službu opět nainstalujeme a zkusíme vše znovu. Nyní již by export měl fungovat.