cz
en

Pokojové ovladače s čidlem CO2

Pokojový ovladač s čidlem CO2 obsahuje čidlo teploty, NDIR čidlo CO2 pro měření koncentrace oxidu uhličitého, volitelně čidlo vlhkosti a ovládací knoflík pro nastavování požadované hodnoty, stavů a dalších veličin. Binární výstup je možné řídit buď po sběrnici, nebo nakonfigurovat jako termostat, hygrostat nebo regulátor CO2. Jednotky komunikují po sběrnici RS485 protokolem Modbus RTU a používají se buď v systémech Domat / SoftPLC / MiniPLC, nebo v jiných PLC nebo SCADA systémech, které komunikují protokolem Modbus.

Použití

Vzduchotechniky a klimatizační jednotky v místnostech s proměnnou zátěží: školy, kina, posluchárny atd. Monitorování teploty, rel. vlhkosti a obsahu CO2 v interiérech. Triakový výstup a bezpotenciálový vstup je možné řídit po sběrnici. Vstup a výstup se používají pro připojení místních periferií, jako je termický ventil a kontakt čidla přítomnosti nebo okenní kontakt.

Snadná konfigurace

Ovladač má několik předdefinovaných menu, která lze jednotlivě povolovat nebo blokovat. Nabídka v menu vyhovuje pro většinu aplikací VVK; v ovladači může být povoleno i více menu zároveň. Není nutné řídit všechny parametry pomocí registrů Modbus – ovladač se nakonfiguruje před uvedením do provozu a konfigurace se trvale uloží v paměti EEPROM.

Jednotlivé menu, neboli funkční profily, jsou:

 • teplota, korekce nebo nastavení požadované teploty
 • vlhkost (skutečná hodnota pouze u jednotek s čidlem vlhkosti)
 • čas (pouze u jednotek s obvodem RTC)
 • obsah CO2 ve vzduchu, v % znečištění (horní a dolní mez v ppm se nastaví pomocí registrů Modbus)
 • základní požadovaná hodnota pro den
 • základní požadovaná hodnota pro noc
 • venkovní teplota, při jejímž poklesu se aktivuje vytápění
 • teplota TUV
 • typ ekvitermní křivky (1...4)
 • provozní mód (pro rezidenční objekty Den, Noc, Časový program, Party, Vypnuto, nebo Přítomnost pro kanceláře a hotely Komfort, Pokles, Party, Vypnuto)
 • stupeň ventilátoru (Auto, Vyp, St.1, St. 2, St. 3)
 • mód funkce klimatizační jednotky (Auto, Topení, Chlazení, Vypnuto, Pouze ventilátor)
 • týdenní časový program: 7 dní, až 6 událostí denně

Dalších 5 proměnných (např. rychlost ventilátoru, poměr čerstvého vzduchu...) lze nastavovat a indikovat v pěti volně definovatelných profilech – u každé z nich se nastaví max. a min. nastavitelné hodnoty, krok, počet desetinných míst a odpovídající kombinace symbolů (například ventilátor a montážní klíč). Všechny symboly na displeji je také možné ovládat individuálně pomocí Modbusových registrů.

Funkce pro uživatele

Ovladač má tři základní funkce:

 • instant edit (otáčení knoflíku) – nastavování jedné předdefinované analogové hodnoty, obvykle teploty v místnosti nebo její korekce
 • quick edit (krátký stisk knoflíku) – změna stavu v defaultním menu, například v menu Přítomnost (přepínání mezi stavy Komfort / Pokles / Party / Vypnuto), Provozní mód (Den, Noc, Časový program, Party, Vypnuto), Klimatizace (Auto / Topení, Chlazení, Vypnuto, Pouze ventilátor), řízení ventilátoru (Stupeň 1 / Stupeň 2 / Stupeň 3 / Auto / Vypnuto), atd. Výsledný stav je k dispozici na sběrnici jako integer v příslušném Modbusovém registru.
 • dlouhý stisk – skok do menu Nastavení, kde se vybírá mezi všemi povolenými profily otáčením knoflíku. Krátký stisk vybere profil k editaci a otáčením se nastaví požadovaná hodnota nebo stav. Krátkým stiskem konflíku se nastavení potvrdí.

Po nastavitelném čase neaktivity se displej přepne zpět do základního stavu, v němž se střídá zobrazení vybraných hodnot, např. aktuální teplota a CO2.

Ovladač jako jednoduchý regulátor

Binární výstup (SSR) může být řízen buď z PLC po sběrnici, nebo nakonfigurován jako jeden z regulátorů:

 • termostat
 • hygrostat (pouze u přístrojů s čidlem rH)
 • regulátor, spínající při dosažené hranici CO2.

Požadovaná hodnota a hystereze se nastavují po sběrnici. Tato funkce není vhodná pro klasickou regulaci jednotlivých místností, používá se jen jako pomocná. Požadované hodnoty nejsou ovlivňovány provozními módy (Den, Noc, Vypnuto...).

Komunikace

Modbusová adresa a funkce ovladače se nastavuje přes rozhraní RS485 pomocí programu ModComTool, který je ke stažení zdarma. Po konfiguraci a zápisu do EEPROM je ovladač připraven ke komunikaci s PLC a poskytuje měřené a nastavené hodnoty pro zpracování v aplikačním programu PLC.

Přehled ovladačů a regulátorů