cz
en

Po restartu má PLC IP adresu 192.168.1.10

Zkontrolujte na PLC polohu DIP přepínače „INIT“. V případě, že je DIP přepínač „INIT“ v poloze ON, tak po restartu PLC dojde k nastavení výchozí konfigurace. Popis k přepínači INIT naleznete v katalogovém listu PLC.