cz
en

Opakované zastavování Domain serveru a s tím spojené nefunkční přihlašování

Tato chyba je většinou hlášena jako náhlý problém s přihlášením do Merbon SCADA bez toho, aby někdo nasazoval nové projekty nebo prováděl upgrade PC. Projevuje se tak, že na serveru jsou zastaveny služby Domain serveru (Merbon.NetCoreServiceShell Server # MerbonDomainServer2) a databáze doménového serveru (DS2Database). Tento problém se pak ve větších nebo menších intervalech opakuje i po ručním spuštění těchto služeb.

Příčinnou je většinou přetíženost PC, kde SCADA server běží. Toto lze zjistit ve správci úloh. Pokud za běžného provozu stoupá vytížení RAM paměti nebo procesoru k 80-90%, může docházet k samovolnému zastavení služby DS2Database a následně i služby Domain serveru. Je třeba zjistit, proč k přetížení dochází. Buď je to nesplněním minimálních požadavků na Merbon SCADA případně provozem jiných služeb a aplikací na daném PC. V tom případě musí zákazník buď optimalizovat provoz ostatních služeb nebo navýšit výkon PC. Druhou možností je pak nějaký problém v systému (vir, špatné ovladače apod.). V tom případě můžeme zákazníka navést ve správci úloh, zobrazit si procesy, které PC vytěžují a zkusit odhalit problematickou aplikaci.