cz
en

Omezení miniPLC

Každé technické zařízení má nějaký konečný výkon. Původní „měkké“ omezení – spíše doporučení – u MiniPLC proto bylo max. 120 hardwarových datových bodů, tedy tři kompaktní moduly MCIO doplněné několika moduly digitálních vstupů na potřebný I/O mix. Při tomto osazení a obvyklém softwaru pro VVK (vzduchotechniky, kotelna atd.) není absolutně problém s kapacitou paměti, odezvou I/O sběrnice, odezvou webového rozhraní, délkou výpočetního cyklu a dalšími parametry.

Zákazníci záhy objevili, že v MiniPLC dříme skrytý nevyužitý výkon, a začali vyzývat limity. Při zvyšování počtu vstupů a výstupů (a funkčních bloků, které je obsluhují) je třeba počítat s pomalejší odezvou webového serveru a občerstvováním v klientech (IDE, OPC server, vizualizace), nicméně vše stále běží. Jeden z nepřekonatelných limitů však je počet komunikačních kanálů: ty mohou být nejvýše 3 stejného typu a jejich celkový počet nesmí překročit 5. Takže pokud máme například COM port s I/O moduly, SMS modem a tři kanály pro čtení dat z dalších podstanic, je to přesně ten mezní stav. Dále může MiniPLC držet max. 10 celkových spojení. Do tohoto počtu se počítá těch max. 5 kanálů plus připojení příchozí, tedy z RcWare Vision, z IDE, z touchscreenu, externího WebPanelu, z ostatních podstanic protokolem Native SoftPLC Link (!) atd.

Pokud byste se setkali se situací, kdy MiniPLC na některém z kanálů nekomunikuje, ačkoli při testech přímo v IDE je všechno v pořádku, zkontrolujte počet a typy komunikačních kanálů (problém ale také může být jinde – viz MiniPLC nekomunikuje na com2?). Pro platformu Windows („Full“) toto omezení neplatí.

Dále v miniPLC platí, že jedna větev LCD menu může obsahovat max. 100 položek.

Jsou mezi námi i tací, jimž nestačí desítky tisíc proměnných, které je IPLC201/301 schopno zpracovat, a míří výše. Pak se může stát, že IPLC není schopno se s programem rozeběhnout. V takovém případě zkuste před kompilací v Platform Configu vybrat volbu Generate only used variables:

MiniPLC Configuration

Při ní se v kompilovaném programu neobjeví nepoužívané vnitřní proměnné bloků. Může dojít k neaktualizaci některých proměnných při Remote connection z IDE, ale velikost programu se zmenší – podle zkušeností o několik desítek procent.