cz
en

Obecné dotazy ke službám

Nefunguje odesílání alarmových SMS

 • Prověřte, jestli není na SIM kartě nastavený PIN popř. jestli je v IDE nastavený správný PIN
 • Zkontrolujte, jestli máte správně nastavenou přenosovou rychlost na které GSM modem komunikuje
 • Pokud se GSM modem nachází v prostorech s horším signálem, tak nemusí dojít k odeslání SMS zprávy i přesto, že funkční blok v IDE nevrací žádnou chybu. Doporučujeme na GSM modem dát silnější anténu
 • Při vrácení chybového stavu 26 na funkčním bloku s názvem „SendSMSTrig“ může být problém s řízení toku dat RTS/CTS – zkuste řízení toku dat pomocí AT příkazu vypnout popřípadě zapnout přes sériovou konzoli (např. programem PuTTY)

Nefunguje odesílání alarmových e-mailů

 • Zkontrolujte, jestli má PLC přístup na internet – PLC má správné síťové nastavení
 • Prověřte u správce sítě, že nedochází k blokování portu pro odeslání e-mailu
 • Prověřte, že máte zadaný správný port pro SMTP server
 • Prověřte, jestli není odesílání e-mailů blokované nastavením e-mailové schránky

Nefunguje připojení přes Proxy

 • Prověřte, jestli je v nastavení PLC povolená proxy, správně zadané URL, ID a Keep-alive Period na 10s. – tyto parametry se nahrávají s konfigurací do PLC
 • Prověřte, že PLC je připojené do internetu resp. firewall neblokuje porty, které jsou používané pro komunikaci s proxy serverem
 • Zkontrolujte stav, který se zobrazuje ve stavu systému na PLC u sekce „Proxy“

Nefunguje připojení k databázi

 • Prověřte, jestli je v nastavení PLC povolená databáze, správně zadané URL, uživatelské jméno a heslo – to je možné vytvořit na serveru na kterém je provozováno databáze URL: http://[IP]:11112/admin
 • Komunikaci s databází může blokovat antivirový program popř. nastavení firewallu u počítače, kde běží databáze

V databázi nevidím data

V případě, že ukládání do databáze funguje resp. ve stavu systému je vidět, že se uložily záznamy, ale data nevidíte v grafu, je možné, že se data ukládají pod jinou časovou značkou, což může být způsobené tím že na PLC není nastavený aktuální čas