cz
en

Obecné dotazy ke komunikačním protokolům

Proměnná měřiče vrací nesmyslnou hodnotu nebo nulu

 • Mohlo dojít k překročení rozsahu datového typu, který je deklarovaný na proměnné. Výchozím datovým typem bývá dint, int apod. Doporučuji změnit datový typ u této proměnné na lreal nebo lint
 • Zkontrolujte, jestli je řádně ukončená sběrnice na sériové lince
 • Pokud se jedná o komunikační protokol Modbus, tak se může jednat o špatné nastavení čtení pořadí byte např. pro real bývá – 3412

Sériový komunikační protokol vrací chybu komunikace, ale v prohlížeči proměnných se vyčítají správné hodnoty

 • Prověřte, jestli je na PLC zakončená sběrnice.
 • Zvyšte maximální dobu trvání telegramu na komunikačním kanálu – po provedení změny je nutné přehrát sestavu na PLC

Po zadání dotazu Who-is nedojde na BACnetu k otevření spojení

Prověřte nastavení firewallu v počítači popř. antivirového programu

Při komunikaci přes SSCP/SoftPLC link a Modbus TCP s WindowsRT nedochází ke komunikaci resp. spojení se neotevře

Prověřte nastavení firewallu v počítači popř. antivirového programu

Po přehrání sestavy se přestaly vyčítat data z některého PLC

S největší pravděpodobností je způsobené odkazem na „Data Source“, který může vést pod jinou cestou. Tento problém může vzniknout např. když přehráváte sestavu z jiného PLC. Před přehráním sestavy je nutné si zkontrolovat, jestli cesta k „Data Source“ je pod validní cestou.

Nedaří se mi komunikovat s PLC přes SSCP TCP

 • Zkontrolujte, jestli na zařízení SSCP TCP je správně nastavený koncový bod resp, jestli vede na validní údaje. Deploy, HwConfig nebo Custom.
 • Zkontrolujte, jestli na zařízení SSCP TCP je správně nastavený uživatel, heslo tj. (výchozí údaje jsou - Engineering (admin/rw), Full Control (user/rw), Read Only (readonly/rw)) a adresa zařízení

Prohlížeči proměnných se často zobrazuje chyba komunikace u vyčtených proměnných

 • Pokud se data občas vyčtou resp. zapíšou, ale prohlížeč proměnných občas zobrazuje chybu komunikace, tak zkuste řádně ukončit sběrnici aktivací BUS-END popř. vložením 120 ohm rezistoru na prvním a posledním zařízení na sběrnici.
 • eV vlastnostech komunikačního kanálu zvyšte maximální dobu trvání telegramu a přehrajte sestavu.

Po autodetekci na Modbus nemohu detekovat zařízení

 • Prověřte, jestli na komunikačním kanále máte správně nastavené parametry sériové linky a nahrané v sestavě.
 • Prověřte, jestli na sériové lince není kolize v podobě duplicitních adres na zařízení, popřípadě odpojte od napájení ostatní zařízení na sběrnici a autodetekci opakujte.
 • Prověřte, jestli sběrnice není ve zkratu.
 • Ve vlastnostech komunikačního kanálu u položky „Max. doba trvání telegramu (Oživování)“ zvyšte nastavenou hodnotu a přehrajte sestavu
 • Autodetekce modulů Domat je primárně odladěná na zařízení od společnosti Domat a moduly nemusí být vždy detekované přes tuto funkci.

Po autodetekci na M-Bus nemohu detekovat zařízení

 • Prověřte, jestli na komunikačním kanále máte správně nastavené parametry sériové linky a nahrané v sestavě.
 • Prověřte, jestli na sériové lince není kolize v podobě duplicitních adres na zařízení, popřípadě odpojte od napájení ostatní zařízení na sběrnici a autodetekci opakujte.
 • Prověřte, jestli sběrnice není ve zkratu
 • Ve vlastnostech komunikačního kanálu u položky „Počet pokusů“ zvyšte hodnotu a přehrajte sestavu
 • Zařízení může mít primární adresu „0“ zkuste detekci provést s tímto nastavením.
 • Zkuste provést detekci přes sekundární adresu.

Mohu komunikovat se zařízením přes sekundární adresu?

Ano, ve vlastnostech M-Bus zařízení zvolte „Použít sekundární adresu“.

Vyčítaná hodnota např. Energie z m-bus zařízení neodpovídá hodnotě, kterou pozoruji na m-bus zařízení

Zkopírujte si log z port monitoru a pošlete ho na technickou podporu.

U dat z komunikačního protokolu IEC 62056-21 se občas vyčte chyba komunikace

 • Prověřte, jestli je řádně zakončená sběrnice a popřípadě jí zakončete odporem 120 ohm.
 • V sestavě u komunikačního protokolu 62056-21 navyšte „Timeout čtení“ a přehrajte sestavu.

Nedochází k vyčítání korektních dat přes Modbus RTU/TCP

Pokud vysílání i přijímání probíhá bez problému, tak prověřte, jestli není problém s rozdílností adresa/registr resp. nastavte hodnotu registru, který vyčítáte o jedna nižší popř. vyšší.